Molson Coors mianuje Frederica Landtmetersa dyrektorem zarządzającym na obszar Wielkiej Brytanii i Irlandii

Dyrektor handlowy na Europę pokieruje oddziałem spółki na Wielką Brytanię i Irlandię.

Frederic Landtmeters - Molson Coors Brewing Company (Photo: Business Wire)

DENVER i MONTREAL--()--Spółka Molson Coors Brewing Company (NYSE: TAP; TSX: TPX) ogłosiła dzisiaj, że Frederic Landtmeters, dyrektor handlowy Molson Coors na Europę (Molson Coors Europe), przejmie funkcję dyrektora zarządzającego tym oddziałem po Simonie Coxie, który z dniem 1 stycznia 2015 r. obejmie stanowisko dyrektora generalnego w Molson Coors na Europę.

Simon Cox z kolei przejmie funkcję po Marku Hunterze, który obejmie najwyższe stanowisko w Molson Coors Brewing Company (MCBC) pod koniec roku, kiedy to Peter Swinburn, obecny prezes i dyrektor generalny, przejdzie na emeryturę.

Dyrektor zarządzający w oddziale na Wielką Brytanię i Irlandię podlega bezpośrednio dyrektorowi generalnemu europejskiego oddziału spółki i wchodzi w skład jej ścisłego kierownictwa handlowego.

Landtmeters posiada bogate doświadczenie w roli dyrektora handlowego i wyjątkowe osiągnięcia w tworzeniu znakomitych marek piwa. Odkąd w 1998 r. zaczął pracę w branży napojów, obejmował wiele stanowisk szczebla kierowniczego w Cadbury-Schweppes i ABInBev. W 2010 r. wybrano go dyrektorem ds. marketingu na Europę Środkową w StarBev, gdzie zajmował się między innymi ekspansją marki Staropramen na światowych rynkach.

Po przejęciu StarBev przez Molson Coors (czerwiec 2012 r.) oraz utworzeniu europejskiego oddziału Molson Coors, w styczniu 2013 r. Landtmeters został powołany na obecnie zajmowane stanowiska dyrektora handlowego Molson Coors na Europę.

"Frederic doskonale radzi sobie z budowaniem pozycji marek na rynkach międzynarodowych, a ponadto jest jednym z najlepszych liderów handlowych w tej branży, dysponującym wyjątkowymi umiejętnościami interpersonalnymi - powiedział Mark Hunter, prezes i dyrektor generalny Molson Coors na Europę. - Pod jego kierownictwem europejski oddział Molson Coors wypracował niezawodny system rozpowszechniania innowacji i umożliwił stabilny rozwój marki na wszystkich rynkach. Mamy szczęście, że to właśnie Frederic, jako osoba odznaczająca się wyjątkowymi kwalifikacjami, pokieruje oddziałem na Wielką Brytanię i Irlandię".

"Nasz oddział na Wielką Brytanię i Irlandię odpowiada za znaczną część przychodów Molson Coors Europe. Bogate doświadczenie Frederica na rynku międzynarodowym wraz z jego umiejętnościami handlowymi i kierowniczymi czynią go idealnym kandydatem do tego ważnego stanowiska. Jesteśmy przekonani, że Fredericowi uda się wykorzystać potencjał wynikający z wysokiego i stabilnego wzrostu, jaki odnotowaliśmy w ostatnich dwóch latach" - dodał Simon Cox, dyrektor zarządzający Molson Coors na Wielką Brytanię i Irlandię.

"Jestem niezmiernie dumny z tego, że powierzono mi zadanie pokierowania oddziałem Molson Coors na Wielką Brytanię i Irlandię" - powiedział Frederic Landtmeters, dyrektor handlowy Molson Coors na Europę.

"Jest to ekscytująca branża, która przez ostatnie dwa lata odnotowywała stały rozwój dzięki ofercie doskonałych marek, takich jak Carling, Cobra, Coors Light i Doom Bar. Dysponujemy zespołem utalentowanych ludzi, którzy nie mają sobie równych, jeśli chodzi o rywalizację i pokonywanie konkurencji, nawet w trudnych warunkach gospodarczych i rynkowych. Z niecierpliwością oczekuję możliwości wykorzystania związanego z tym potencjału".

Molson Coors Brewing Company

Molson Coors Brewing Company jest liderem globalnej branży piwowarskiej, produkującym piwo najlepszych marek, którym rozkoszują się piwosze na całym świecie. Spółka produkuje, wprowadza na rynek i sprzedaje szeroką ofertę wysokiej jakości marek, takich jak: Coors Light, Molson Canadian, Carling, Staropramen i Blue Moon w Ameryce Północnej i Południowej, Europie i Azji. Spółka prowadzi działalność w Kanadzie za pośrednictwem Molson Coors Canada, w Stanach Zjednoczonych poprzez MillerCoors, w Europie w ramach Molson Coors Europe, a poza tymi rynkami poprzez Molson Coors International. W ciągu ostatnich dwóch lat spółkę notowano w Indeksie Zrównoważonego Rozwoju Dow Jones i nazwano ją globalnym liderem w branży napojów. Molson Coors stale poszukuje sposobów na podniesienie swojej renomy w branży (http://www.molsoncoors.com/en/Responsibility.aspx). Więcej informacji o Molson Coors Brewing Company znajduje się na stronie http://www.molsoncoors.com.

Wypowiedzi prognozujące

Niniejsza informacja prasowa zawiera oszacowania lub prognozy, które stanowią "wypowiedzi prognozujące" w rozumieniu amerykańskich przepisów federalnego prawa papierów wartościowych. Wypowiedzi zawierające takie słowa jak "uważać", "oczekiwać", "mieć na celu", "przewidywać", "prognozować", "będzie", a także podobne wyrażenia odnoszące się do przyszłych wydarzeń i okoliczności, stanowią wypowiedzi prognozujące i nie mają charakteru faktów. Chociaż spółka jest przekonana o tym, że założenia, na których oparte są wyrażenia prognozujące, są uzasadnione, nie może dać gwarancji, że założenia te okażą się prawdziwe. Istotne czynniki, które mogą spowodować, że faktyczne rezultaty będą znacząco odbiegać od dotychczasowych doświadczeń spółki oraz od obecnych prognoz i oczekiwań, znajdują się w dokumentach składanych przez spółkę w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC). Czynniki te to m.in. wpływ polityki cenowej i presji produktowej konkurentów; kondycja branży piwowarskiej i naszych marek na rynku, warunki gospodarcze panujące na naszych rynkach, koszty planów emerytalnych, dostępność lub wzrost kosztów materiałów opakowaniowych, nasze możliwości w zakresie utrzymania umów z producentami/dystrybutorami; nasze możliwości w zakresie wdrażania inicjatyw strategicznych, w tym planów obniżania kosztów; nasze możliwości w zakresie pomyślnej integracji naszej działalności w Europie Środkowej; zmiany w wymogach prawnych i przepisach, w tym regulacja systemów dystrybucji; zwiększenie kosztów surowców wykorzystywanych na potrzeby działalności; nasze możliwości utrzymania wizerunku marki, renomy i jakości produktów; nasze możliwości utrzymania dobrych stosunków pracy; zmiany w naszym systemie łańcucha dostaw; nadprogramowe koszty odpisów z tytułu trwałej utraty wartości; wpływ zmian klimatycznych oraz dostępności i jakości wody; ryzyko związane z działaniami poza Ameryką Północną; powodzenie naszych przedsięwzięć realizowanych wspólnie z innymi podmiotami; brak pełnej kontroli nad działaniami MillerCoors; oraz inne rodzaje ryzyka omówione w dokumentach złożonych przez nas w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, w tym w naszym Raporcie Rocznym złożonym na Formularzu 10-K za rok kończący się 31 grudnia 2013 roku, dostępnych w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Wszelkie wypowiedzi prognozujące w niniejszej informacji prasowej są wyraźnie określone przez oświadczenia ostrzegawcze oraz przez odniesienie do założeń będących ich podstawą. Nie należy nadmiernie polegać na wypowiedziach prognozujących, gdyż odnoszą się one wyłącznie do punktu w czasie, w którym są wydane. Nie zobowiązujemy się do aktualizacji wypowiedzi prognozujących, czy to w wyniku pojawienia się nowych informacji, wydarzeń w przyszłości, czy też innych okoliczności.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym/sporządzono wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Contacts

Molson Coors Brewing Company
Media:
Ameryka Północna
Colin Wheeler
tel. 303-927-2443
e-mail: colin.wheeler@molsoncoors.com
-
Europa
Jessica Schon z Molson Coors (Wielka Brytania i Irlandia)
Biuro prasowe
tel. 0207 025 6592
tel. kom. 07912 041632
e-mail: Jessica.schon@redconsultancy.com
-
Inwestorzy:
Dave Dunnewald
tel. 303-927-2334

Contacts

Molson Coors Brewing Company
Media:
Ameryka Północna
Colin Wheeler
tel. 303-927-2443
e-mail: colin.wheeler@molsoncoors.com
-
Europa
Jessica Schon z Molson Coors (Wielka Brytania i Irlandia)
Biuro prasowe
tel. 0207 025 6592
tel. kom. 07912 041632
e-mail: Jessica.schon@redconsultancy.com
-
Inwestorzy:
Dave Dunnewald
tel. 303-927-2334