Molson Coors jmenuje Landtmeterse ředitelem v Británii a Irsku

Evropský šéf firemní strategie povede pivovarnický sektor ve Velké Británii a Irsku

Frederic Landtmeters - Molson Coors Brewing Company (Photo: Business Wire)

Denver / Montreal--()--Společnost Molson Coors Brewing Company (burzovní index NYSE: TAP; TSX: TPX) dnes oznámila, že Frederic Landtmeters, vedoucí firemní strategie evropské divize společnosti Molson Coors Europe, převezme funkci výkonného ředitele Molson Coors ve Velké Británii a Irsku. Nahradí tak Simona Coxe, který se od 1. ledna příštího roku stane generálním ředitele evropské divize Molson Coors.

Simon Cox převezme funkci po Marku Hunterovi, který bude řídit Molson Coors Brewing Company (MCBC) v globálním měřítku, poté co současný prezident a generální ředitel společnosti Peter Swinburn odejde koncem tohoto roku do penze.

Funkce ve Velké Británii a Irsku přímo podléhá generálnímu řediteli evropské divize a její vykonavatel se stane členem řídícího výboru firmy.

Landtmeters je zkušený vedoucí pracovník, který má na svém kontě výjimečné úspěchy v oblasti budování skvělých pivních značek. Po svém vstupu do nápojového průmyslu v roce 1998 zastával celou řadu funkcí ve vedení společností Cadbury-Schweppes a ABInBev a v roce 2010 byl jmenován na pozici vedoucího marketingu společnosti StarBev, kde měl na starosti střední Evropu a rozšiřování značky Staropramen v mezinárodním měřítku.

Poté co Molson Coors odkoupila v červnu 2012 firmu StarBev, vznikla evropská divize Molson Coors Europe, ve které byl Landtmeters v lednu 2013 jmenován na svou současnou funkci vedoucího firemní strategie.

“Frederic je mezinárodní tvůrce značky a špičkový vedoucí, který má výjimečné schopnosti,” řekl Mark Hunter, generální ředitel divize Molson Coors Europe. “Pod jeho vedením si evropská divize společnosti vybudovala silnou moderní platformu a zajistila zdravý rozvoj značek na všech trzích. „Máme štěstí, že někdo s takovým krédem jako Frederic, povede naši organizaci ve Velké Británii a Irsku.”

“Naše aktivity ve Velké Británii a Irsku se podílí významným způsobem na tržbách společnosti Molson Coors Europe. Fredericovy rozsáhlé mezinárodní zkušenosti, firemní schopnosti a šíře záběru ve vedoucí funkci z něho dělají velice vhodného člověka pro tak důležitou pozici a jsme si jisti, že může stavět na velkém zlepšování našich výkonů v posledních dvou letech,” uvedl Simon Cox, výkonný ředitel Molson Coors ve Velké Británii a Irsku.

“Jsem velice pyšný na to, že jsem byl vybrán, abych vedl aktivity společnosti Molson Coors ve Velké Británii a Irsku,” řekl Frederic Landtmeters, vedoucí firemní strategie evropské divize Molson Coors.

“Jde o vzrušující oblast podnikání, kde v posledních dvou letech soustavně zaznamenáváme stále lepší výsledky, které staví na síle nabídky značek jako jsou například Carling, Cobra, Coors Light a Doom Bar. Máme talentovaný tým lidí, kteří jsou bezkonkurenčně nejlepší a vítězí i v těžkých ekonomických a tržních podmínkách a já se těším na to, jak budeme na tomto úspěchu stavět.”

Celkový pohled na společnost Molson Coors Brewing Company

Molson Coors Brewing Company je přední nadnárodní pivovarnická společnost, která nabízí vynikající značky piva oceňované milovníky tohoto nápoje na celém světě . Firma vyrábí, stáčí a prodává ty nejlepší světové značky piva, jako jsou Coors Light, Molson Canadian, Carling, Staropramen a Blue Moon, a to v Americe, Evropě i Asii. V Kanadě firma podniká prostřednictvím společnosti Molson Coors Canada, v USA, prostřednictvím firmy MillerCoors a v Evropě prostřednictvím firmy Molson Coors Europe. Na ostatních trzích firma dodává pod hlavičkou společnosti Molson Coors International. V posledních dvou letech je společnost zařazena na žebříčku trvalé udržitelnosti společnosti Dow Jones (Dow Jones Sustainability World Index) a získala titul světové jedničky v sektoru nápojového průmyslu. Firma Molson Coors se neustále snaží vylepšovat své portfolio pivních značek Beer Print. Další informace o firmě Molson Coors Brewing Company najdete na webových stránkách www.molsoncoors.com.

Výhledová prohlášení

Tato tisková zpráva obsahuje odhady a předpoklady, které mají charakter "výhledových prohlášení" ve smyslu zákonů Spojených států amerických o cenných papírech. Výhledová prohlášení v tomto textu jsou obvykle uvozena slovy jako "věřit", "očekávat", "zamýšlet", "předpokládat", "plánovat", "bude" a podobnými slovy a může se jednat o všechna prohlášení s výjimkou těch, která mají čistě historický charakter. Přestože firma věří, že její předpoklady a odhady uvedené ve výhledových prohlášeních jsou založeny na rozumném uvážení, neposkytujeme žádnou záruku, že jsou tyto předpoklady správné či přesné. Důležité faktory, které mohou způsobit, že se skutečné výsledky naší firmy budou podstatně lišit od dřívějších výsledků nebo současných odhadů a předpokladů, jsou uvedeny ve zprávách, které naše společnost podává Komisi pro cenné papíry (SEC). Mezi tyto faktory, mimo jiné, patří: vliv cenové politiky a produktů konkurence, celkové zdraví a stav pivovarnického průmyslu a situace našich značek na trzích, kde podnikáme, ekonomické podmínky na trzích, kde působíme, náklady na penzijní a důchodové plány naší společnosti, dostupnost a růst cen obalových materiálů, schopnost udržet si stávající smlouvy s našimi distributory a výrobci, naše schopnost zavádět strategické iniciativy, včetně dosahování úspor a snižování nákladů, naše schopnost úspěšně integrovat naše aktivity ve střední Evropě, změny v právním prostředí a v požadavcích státního dozoru, včetně regulací, které ovlivňují distribuci našich produktů, zvýšení ceny komodit používaných v našem podnikání, naše schopnost udržet pověst naší značky a kvalitu našich výrobků, naše schopnost udržet si dobré vztahy s našimi pracovníky, změny v našem dodavatelském řetězci, vliv klimatických změn a dostupnost kvalitní vody, rizika, která ovlivňují naše podnikání mimo Severní Ameriku, úspěch našich společných podniků, neúplná kontrola nad podnikáním firmy MillerCoors a další rizika uvedená ve zprávách podávaných Komisi pro cenné papíry (SEC), včetně výroční zprávy na formuláři 10-K (za rok končící 31. prosincem 2013). Tyto zprávy můžete získat přímo u Komise pro cenné papíry (SEC). Veškerá prohlášení v této tiskové zprávě, s výjimkou historických fakt, jsou výhledovými prohlášeními, ve smyslu shora uvedených zákonů. Výhledová prohlášení se vztahují pouze k datu, ke kterému byla učiněna, a neměli byste na ně příliš spoléhat. Nepřijímáme žádnou odpovědnost za další následnou aktualizaci těchto výhledových prohlášení v důsledku nových informací či budoucích událostí.

Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy.

Contacts

Molson Coors Brewing Company
Kontakt pro média:
Severní Amerika
Colin Wheeler
Tel : (303) 927-2443
Email : colin.wheeler@molsoncoors.com
nebo
Evropa
Jessica Schon z tiskové kanceláře společnosti Molson Coors (Velká Británie a Irsko)
Telefon : 0207 025 6592
Mobil : 07912 041632
Email : Jessica.schon@redconsultancy.com
nebo
Vztahy s investory:
Dave Dunnewald
Tel : (303) 927-2334

Contacts

Molson Coors Brewing Company
Kontakt pro média:
Severní Amerika
Colin Wheeler
Tel : (303) 927-2443
Email : colin.wheeler@molsoncoors.com
nebo
Evropa
Jessica Schon z tiskové kanceláře společnosti Molson Coors (Velká Británie a Irsko)
Telefon : 0207 025 6592
Mobil : 07912 041632
Email : Jessica.schon@redconsultancy.com
nebo
Vztahy s investory:
Dave Dunnewald
Tel : (303) 927-2334