Spółka Be-Bound pozyskała 4,5 mln USD, aby zapewnić „reszcie z nas” dostęp do Internetu mobilnego

PARYŻ i SAN FRANCISCO--()--Po ośmiu miesiącach od pomyślnego debiutu jej aplikacji w sklepie Google Play, spółka Be-Bound® nadal podbija rynki całego świata dzięki strategii poszerzania partnerstwa z operatorami sieci komórkowych.

Technologie stosowane przez Be-Bound® umożliwiają uzyskanie i utrzymanie połączenia z Internetem za pośrednictwem dowolnej sieci, w tym również najbardziej rozpowszechnionych sieci 2G, które pozwalają dziś wyłącznie na przesyłanie wiadomości w formie tekstowej. Operatorzy ci planują wykorzystać technologię Be-Bound ® do poszerzenia i uzupełnienia swoich istniejących już sieci 3G, 4G oraz WiFi, przez co umożliwią połączenie z Internetem po przystępnych cenach milionom osób, które w przeciwnym razie miałyby problem z połączeniem albo w ogóle nie miałyby takiej możliwości.

Technologia Be-Bound, do działania której wystarczy znacznie niższa przepustowość (do 1000 razy) niż tradycyjne aplikacje na smartfony, posiada istotne zalety zarówno dla użytkownika (redukując zużycie danych i koszty), jak i dla operatorów, którym zależy na optymalizacji ruchu w swoich sieciach. To nowe podejście umożliwi dostęp do mobilnego Internetu na całym świecie czterem miliardom osób, które obecnie mają przerwy w dostępie albo nie mają go wcale. Oferta ta uwzględnia ograniczenia finansowe, jakim podlegają przyszli użytkownicy, chcący korzystać z dobrodziejstw globalnej sieci.

Energiczna strategia Be-Bound zwróciła uwagę inwestorów, pozwalając spółce ukończyć w rekordowo krótkim czasie swoją pierwszą turę pozyskiwania funduszy - wyemitowała pierwszy pakiet uprzywilejowanych akcji dla inwestorów (ang. Series A round) o wartości 4,5 miliona USD. Do grona nowych inwestorów Be-Bound należą Gonzague de Blignières, były przewodniczący rady nadzorczej Equistone France, Barclays Private Equity France oraz Global Corporate Investment Holding - jeden z największych funduszy inwestycyjnych w Zatoce oraz partner Francji w tym regionie.

„Inwestycja ta stawia nas w samym centrum nowej rewolucji w dostępie do Internetu mobilnego i daje nam wyjątkową przewagę nad konkurencją. Nasze rozwiązanie nie generuje żadnych kosztów w zakresie inwestycji w infrastrukturę. Co więcej, pozwala operatorom na oferowanie ich dotychczasowym klientom możliwości natychmiastowego połączenia z Internetem mobilnym w niemal każdym miejscu na świecie, generując tym samym dodatkowe przychody” - powiedział Albert Szulman, założyciel i dyrektor generalny Be-Bound®.

Informacje o spółce Be-Bound®

Spółka powstała w 2011 roku. Jej założyciele, Albert SZULMAN i Yazid CHIR, oparli się na prostym założeniu: umożliwić użytkownikom smartfonów korzystanie z Internetu mobilnego w każdym miejscu na świecie - nawet w krajach, w których Internet mobilny jest słabo dostępny lub niedostępny, jak również na obszarach o słabej dostępności.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym/sporządzono wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Contacts

Informacje dla prasy w Stanach Zjednoczonych:
Be-Bound
Michel Ktitareff, +1 415-260-0590
mktitareff@be-bound.com

Contacts

Informacje dla prasy w Stanach Zjednoczonych:
Be-Bound
Michel Ktitareff, +1 415-260-0590
mktitareff@be-bound.com