Ontex : Voortgezet momentum in H1 2014 met 8,4% omzetgroei op vergelijkbare basis en verhoogde winstgevendheid

AALST-EREMBODEGEM, Belgium--()--Koersgevoelige Informatie:

Ontex Group NV (Euronext Brussel: ONTEX; ‘Ontex,’ ‘de Groep’ of ‘de onderneming’) en Ontex IV S.A. kondigen vandaag hun niet-geauditeerde tussentijdse resultaten aan voor de drie maanden en de zes maanden eindigend op 30 juni 2014

Samenvatting Ontex Group H1 2014

  • De gerapporteerde omzet bedraagt 809,9 miljoen €, een groei met 11,2%; de omzet stijgt met 8,4% op vergelijkbare basis (LFL)1
  • Een verdere verbetering in de Recurrente EBITDA2, een stijging met 19,5% ten opzichte van vorig jaar tot 98,6 miljoen €
  • Recurrente EBITDA marge neemt toe met 84 basispunten tot 12,2%
  • De toename in het werkkapitaal is de belangrijkste oorzaak van de daling in de Recurrente Vrije kasstroom3, welke gedeeltelijk gecompenseerd werd door lagere betaalde inkomstenbelastingen en lagere investeringsuitgaven als gevolg van een verschil in fasering
  • De Nettoschuld positie4 werd teruggebracht tot 532,8 miljoen € en de pro forma5 netto financïele schuld/LTM recurrente EBITDA ratio was 3.0x per 30 juni 2014 wat resulteert in een verdere versterking van de financiële structuur na de IPO

Samenvatting Ontex Group Q2 2014

  • De gerapporteerde omzet bedraagt 416,2 miljoen €, een groei met 5,6% en 7,3% op vergelijkbare basis (LFL) , in lijn met de verwachtingen op het moment van de IPO
  • Recurrente EBITDA2 neemt toe met 11,0% tot 49,4 miljoen €, en de Recurrente EBITDA marge bedraagt 12,1%, een stijging met 58 basispunten

Kerncijfers Ontex Group H1 2014 en Q2 2014

                         
In miljoen €,met uitzondering van de per aandeel data   Q2 2014   Q2 2013   % Evolutie   H1 2014   H1 2013   % Evolutie
Gerapporteerde omzet   409,7   387,8   5,6%   809,9   728,3   11,2%
LFL Omzet   416,2   387,8   7,3%   789,3   728,3   8,4%
Recurrente EBITDA2   49,4   44,5   11,0%   98,6   82,5   19,5%
Rec. EBITDA Marge   12,1%   11,5%   58 bp   12,2%   11,3%   84 bp
Recurrente gewone winst per aandeel6   0,25   0,13   N.M.   0,50   0,26   N.M.
Rec. Vrije kasstroom7   40,7   37,5   8,5%   46,2   51,5   (10,3%)
Nettoschuld   N.V.T   N.V.T   N.V.T   532,8   886,7   (39,9%)

Charles Bouaziz, CEO van Ontex geeft toelichting: ‘Onze resultaten in het tweede kwartaal van 2014 zijn een verderzetting van de trends die reeds zichtbaar waren in 2013 en in de eerste drie maanden van het jaar, met soliede resultaten in alle belangrijke productgroepen. In onze Mature Markets hebben we de retailers verder ondersteund in de ontwikkeling van hun merken, terwijl een gunstige demografische evolutie en de ontwikkeling van onze Ontex merken voor een heel sterke toplijn groei hebben gezorgd in onze divisies MEA en Growth markets. Met onze aanhoudende focus op duurzame groei hebben we deze resultaten als een hefboom gebruikt om verbeteringen te realiseren in de winstgevendheid, en tegelijk hebben we onze capaciteit uitgebreid in de eerste helft van het jaar om toekomstige groei te ondersteunen.’

1 Vergelijkbare basis of LFL (Like-for-like) wordt gedefinieerd als de basis aan constante wisselkoers exclusief wijzigingen in de consolidatie-perimeter of Fusies en Acquisities
2 Recurrente EBITDA voor Ontex IV SA bedraagt 99,0 miljoen € voor H1 2014; 49,6 miljoen € voor Q2 2014. Recurrente EBITDA is een niet-IFRS financiële maatstaf, gedefinieerd als EBITDA plus niet-recurrente kosten exclusief niet-recurrente afschrijvingen en waardeverminderingen en werd op consistente wijze toegepast over alle rapporteringsperioden heen. EBITDA is een niet-IFRS financiële maatstaf, gedefinieerd als netto resultaat vóór aftrek van netto financiële kosten, inkomstenbelastingen, afschrijvingen en waardeverminderingen.
3 Recurrente Vrije kasstroom wordt berekend als Recurrente EBITDA minus investeringsuitgaven, wijziging in werkkapitaal en betaalde inkomstenbelastingen. De Recurrente Vrije kasstroomberekening is gewijzigd tegenover de vorige kwartaalrapportering om beter te aligneren met het kasstroomoverzicht. Voor de reconciliatie met de vorige rapportering verwijzen we naar pagina 20 van het rapport .
4 Nettoschuld voor Ontex IV SA bedraagt 847,5 miljoen € per 30 juni 2014 en het verschil met Ontex Group NV (532,8 miljoen €) wordt grotendeels verklaard door de netto opbrengsten van de primaire Tranche van de IPO.
5 Pro-forma netto schuld werd gecorrigeerd voor de IPO kosten die nog niet werden betaald uit de IPO opbrengsten.
6 Recurrente Gewone Winst per aandeel houdt geen rekening met niet-recurrente kosten ten belope van 22,0 miljoen € voor H1 2014; 19,7 miljoen € voor Q2 2014. Voor de definitie en verder detail verwijzen we naar pagina 12.
7 Recurrente Vrije kasstroom na belastingen wordt berekend als recurrente EBITDA minus investeringsuitgaven, wijzigingen in het werkkapitaal en betaalde inkomstenbelastingen. Recurrente Vrije kasstroom voor Ontex IV SA bedraagt 43,6 million € voor H1 2014; 38,1 miljoen € voor Q2 2014

Marktdynamiek

De algemene macro-omgeving die we gezien hebben in het eerste kwartaal van 2014 is nagenoeg ongewijzigd gebleven in het tweede kwartaal van 2014, met een wisselende impact in de verschillende geografische gebieden.

In onze Mature Markets divisie zien we dat onze klanten de terugtrekking van Kimberly-Clark (K-C) uit de West-Europese babyluier-markt verder als hefboom gebruiken om hun retailer merken nog verder uit te bouwen. Vandaar ook hun focus om de omzet op te drijven, hun marktpositie te verbeteren door kwaliteit en innovatie en hun marketing inspanningen te verhogen wat allemaal zal leiden tot positieve resultaten in de toekomst.

Terwijl we nog sterke tegenwind hadden van de wisselkoersen in Q1, was de impact in Q2 ten opzichte van het vorige jaar gematigd. Meer in het bijzonder heeft de appreciatie gedurende het tweede kwartaal van de Britse Pond, de Australische Dollar en de Turkse Lire ervoor gezorgd dat de negatieve impact van de wisselkoersen op onze resultaten beperkt bleven. Dit werd in lichte mate teniet gedaan door de appreciatie van de U.S. Dollar, een munt waarin we een belangrijk deel van onze grondstoffen aankopen.

De schommelingen van de grondstoffenprijzen waren gematigd en in lijn met de verwachtingen. Ook werd de verwachte stijging van de grondstoffenprijzen voor FY 2014 gedeeltelijk beperkt door een stijging van de verkoopprijzen, indekkingsovereenkomsten voor basisgrondstoffen, onderhandelingen van leverancierscontracten en kostenbesparingsprogramma’s.

Overzicht van de Ontex resultaten in H1 2014

De Groep heeft over de hele lijn soliede resultaten neergezet in alle productgroepen en divisies en heeft verdere groei gerealiseerd.

De gerapporteerde Groep omzet van 809,9 miljoen € vertegenwoordigt een stijging van 11,2% vergeleken met H1 2013 en 8,4% op vergelijkbare basis (LFL).

In West-Europa stelde de Groep een verdere toename vast van het marktaandeel van de retailer merken in deze regio en presteerde de Healthcare divisie in lijn van de verwachtingen. Daarenboven hebben ook de Growth Markets en MEA divisies in H1 2014 een groei met dubbele cijfers gerealiseerd op vergelijkbare basis (LFL), te danken aan aanhoudende gunstige groeifactoren zoals de demografische trends, de stijgende vertrouwdheid met de producten en een goede prestatie van onze eigen merken.

Recurrente EBITDA nam toe met 19,5% tot 98,6 miljoen €, dankzij de sterke groei van de business, de consolidatie van Serenity, gecombineerd met het operationeel hefboomeffect en efficiëntie-winsten. Het negatieve effect van de wisselkoersschommelingen en de gematigde stijging van de grondstoffenprijzen werden meer dan gecompenseerd door de resultaten van onze continue verbeteringsprogramma’s.

OMZET

Operationeel Overzicht: Divisies

         
    Tweede Kwartaal   Eerste Helft
    Q2 2014   Q2 2013   % ∆ zoals gerapporteerd   % ∆ o.b.v LFL   H1 2014   H1 2013   % ∆ zoals gerapporteerd   % ∆ o.b.v LFL
Ontex Gerapporteerde Omzet   €409,7m   €387,8m   5,6%   7,3%   €809,9m   €728,3m   11,2%   8,4%
Mature Markets   €232,8m   €216,7m   7,4%   7,1%   €453,2m   €418,8m   8,2%   8,2%
Growth Markets   €25,2m   €21,8m   15,6%   26,6%   €47,0m   €41,4m   13,5%   24,6%
MEA   €45,8m   €47,0m   (2,6%)   8,7%   €97,4m   €98,5m   (1,1%)   12,0%
Healthcare   €105,9m   €102,3m   3,5%   3,1%   €212,3m   €169,6m   25,2%   2,7%

Mature Market Retail

De omzet in de Mature Market Retail divisie groeide sterk, met 8,2% ten opzichte van vorig jaar door het feit dat de Groep de retailers verder ondersteunde om hun marktaandeel te vergroten. Het momentum dat werd gecreëerd toen K-C zich terugtrok uit de luiermarkt in West-Europa, heeft, in het bijzonder in het Verenigd Koninkrijk, opnieuw bijgedragen aan de resultaten van de divisie omdat retailers verder uitkeken om hun merken uit te bouwen en volumes binnen te halen. De impact van de terugtrekking van K-C is nu grotendeels verwerkt in de cijfers. De divisie kon ook sterke resultaten neerzetten bij belangrijke klanten in Polen.

Growth Markets

De Growth Markets divisie kon uitmuntende resultaten voorleggen in H1 2014, met een stijging in de omzet van 24,6% op vergelijkbare basis (LFL) dankzij verdere penetratie in Centraal Europa. Rusland toonde sterke groei over alle categorieën heen ondanks de politieke instabiliteit en werd hierbij geholpen door de lokale productiefaciliteit. Echter, met een stijging van 13.5% van de gerapporteerde omzet, kunnen we stellen dat de devaluatie van de Russische Roebel de gerapporteerde resultaten van de divisie sterk beïnvloed heeft.

MEA

De MEA divisie bleef positieve resultaten neerzetten met een omzetstijging op vergelijkbare basis (LFL) van 12,0% in H1 2014. De gerapporteerde omzet was 1,1% lager in vergelijking met dezelfde periode in 2013 en dit als gevolg van negatieve wisselkoersevoluties in de regio. De Groep heeft haar marktpositie verstevigd in één van haar kernmarkten, Turkije, door te stijgen naar de tweede positie in een belangrijke regio in het land. Verder stelde de Groep ook sterke resultaten vast in Marokko en Pakistan.

Healthcare

De omzet op vergelijkbare basis (LFL) in Healthcare steeg met 2,7% in H1 2014 ten opzichte van vorig jaar, en komt hiermee iets boven de marktgroei uit. Het Verenigd Koninkrijk en Ierland toonden goede vooruitgang in de periode dankzij het segment van de thuisleveringen. Bijkomend heeft de divisie bijkomende contracten gewonnen in Frankrijk en in Italië heeft ze openbare aanbestedingscontracten kunnen vernieuwen. De Serenity business, die volledig in de consolidatie werd opgenomen vanaf Q2 2013, blijft presteren in lijn van de verwachtingen van het management.

Operationeel Overzicht: Producten

         
    Tweede Kwartaal   Eerste Helft
    Q2 2014   Q2 2013   % ∆ zoals gerapporteerd   % ∆ o.b.v LFL   H1 2014   H1 2013   % ∆ zoals gerapporteerd   % ∆ o.b.v LFL
Ontex Gerapporteerde omzet1   €409,7m   €387,8m   5,6%   7,3%   €809,9m   €728,3m   11,2%   8,4%
Babyverzorgingsproducten   €218,6m   €204,5m   6,9%   9,1%   €428,8m   €395,7m   8,4%   11,4%
Incontinentieproducten voor volwassenen   €134,1m   €129,5m   3,6%   4,8%   €269,0m   €226,8m   18,6%   4,2%
Dameshygiëneproducten   €50,7m   €48,0m   5,6%   6,3%   €100,1m   €96,2m   4,1%   4,8%

1 Omvat 6,3 miljoen € in Q2 2014; 12,0 miljoen € in H1 2014 van de categorie Andere producten

Babyverzorgingsproducten

Ontex profiteerde van de verhoogde penetratiegraad van de retailer merken in de West-Europese babyluier markt omdat bepaalde retailers, hun eigen merken verder proactief hebben blijven promoten als een direct alternatief voor de A-merken, in samenwerking met Ontex. Als gevolg hiervan is de Groep’s flexibele aanpak van retailer ‘branding’ verder versterkt. Ontex focust op het verder versterken van zijn positie in de categorie van babyverzorgingsproducten via de roll-out in West-Europa van zijn meest recente innovatie op het vlak van dunnere luiers, “Supercore II”.

Incontinentieproducten voor volwassenen

De omzet van incontinentieproducten steeg op vergelijkbare basis (LFL) met 4,2% ten opzichte van vorig jaar, met soliede groei zowel in de institutionele als de retail kanalen.

De groei is hoofdzakelijk te danken aan een sterke prestatie in Rusland en Turkije, organische groei en nieuwe contracten in de West-Europese retailer markt, en positieve ontwikkelingen in de institutionele markt.

Dameshygiëneproducten

De omzet van de dameshygiëneproducten groeide op vergelijkbare basis (LFL) met 4,8% ten opzichte van vorig jaar dankzij de infasering van nieuwe contracten in West-Europa en soliede groei in de Growth Markets divisie.

Operationeel Overzicht: Geografische gebieden

         
    Tweede Kwartaal   Eerste Helft
    Q2 2014   Q2 2013   % ∆ zoals gerapporteerd   % ∆ o.b.v LFL   H1 2014   H1 2013   % ∆ zoals gerapporteerd   % ∆ o.b.v LFL
Ontex Gerapporteerde Omzet   €409,7m   €387,8m   5,6%   7,3%   €809,9m   €728,3m   11,2%   8,4%
West-Europa   €282,2m   €265,6m   6,2%   5,3%   €559,2m   €484,5m   15,4%   6,7%
Oost-Europa   €55,1m   €49,9m   10,4%   14,8%   €102,7m   €97,1m   5,8%   10,6%
Rest van de Wereld   €72,4m   €72,3m   0,1%   9,5%   €148,0m   €146,7m   0,9%   12,3%

De geografische mix van Ontex bleef stabiel waarbij de regio’s Oost-Europa en de Rest van de Wereld samen 31,0% uitmaken van de gerapporteerde ’ omzet van de Groep. De groei op vergelijkbare basis (LFL) bleef sterk over alle geografische gebieden heen. In de MEA divisie telt de omzet gegenereerd in Turkije voor minder dan de helft van de totale omzet.

STRATEGISCHE PROGRESSIE & PRIORITEITEN

De Groep maakt verdere vooruitgang op de belangrijke strategische initiatieven, vastgelegd in het begin van het jaar, met als doel het vooropgestelde actieplan volledig uit te voeren zodanig dat duurzame winstgevende groei wordt gewaarborgd op lange termijn.

Voor de rest van het jaar is de Groep goed gepositioneerd om zijn productie-output op te voeren in het geval van voortgezette gunstige markttrends en verhoogde vraag van onze retailer klanten.

Om de groei van onze business te ondersteunen, gaan wij bovendien verder met de geplande schaalvergroting van de centrale sales, marketing, R&D en support functies.

Wij zijn ook gefocust om de recente IPO te benutten om onze kapitaalstructuur verder te optimaliseren. We zijn daarom gestart om de verschillende herfinancieringsopties te bekijken voor de overblijvende schulden en dit om de interestkosten te reduceren.

Het management team blijft de macro-omgeving evalueren en verwacht dat de grondstoffenprijzen licht zullen stijgen in het derde kwartaal. Op jaarbasis verwachten we globaal gezien een gematigde impact van de fluctuaties in de grondstoffenprijzen welke gedeeltelijk ingedijkt worden door besparingsprogramma’s en de huidige indekkingsprocedures voor onze basisgrondstoffen en contractvoorwaarden in voege.

FINANCIEEL OVERZICHT

Brutomarge

De brutomarge bedraagt 222,3 miljoen € in H1 2014, een stijging van 16,9% ten opzichte van vorig jaar. De brutomarge vertegenwoordigt 27,4% van de omzet voor de periode, een toename met 133 basispunten ten opzichte van vorig jaar. De stijging van de brutomarge is gedeeltelijk toe te schrijven aan de acquisitie van Serenity. Serenity heeft hogere brutomarges om de verhoogde distributie- en logistieke kosten gerelateerd aan de thuisleveringen te dekken. Bijkomend heeft de gunstige impact van de operationele hefboom (als gevolg van de groei in de business) en de continue verbeteringsprogramma’s de negatieve impact van de wisselkoersevolutie en de stijging van de grondstoffenprijzen meer dan gecompenseerd.

Recurrente EBITDA

De Recurrente EBITDA groeide met 19,5% ten opzichte van vorig jaar in H1 2014 tot 98,6 miljoen €, hoger dan de omzet- en brutomarge groei. Enkele van de hierboven genoemde factoren hebben hierin een rol gespeeld, naast de actieve opvolging van de kostenbesparende programma’s en de operationele hefboom van de productie als gevolg van de schaalvergroting van de business. De Recurrente EBITDA werd ook positief beïnvloed door het feit dat het niveau van de marketing activiteiten in H1 2014 relatief laag was en door de integratie van Serenity.

Wisselkoersen

Niettegenstaande het feit dat de positieve ontwikkelingen van het Britse Pond, de Australische Dollar en de Turkse Lire gedurende het tweede kwartaal heeft geholpen om de impact van de wisselkoersen op omzet en recurrente EBITDA te beperken, rapporteren we toch globaal gezien een netto negatieve impact van de wisselkoersevoluties op de H1 omzet en recurrente EBITDA.

De netto wisselkoers evoluties hadden een negatieve impact op de Recurrente EBITDA van 5,2 miljoen € voor H1 2014 (1,0 miljoen € voor Q2 2014). De negatieve impact van hoofzakelijk de Turkse Lire, de Russische Roebel en de Australische Dollar werd slechts gedeeltelijk gecompenseerd door de gunstige impact van het Britse Pond en de U.S. Dollar.

De Groep zet het actief monitoren van de wisselkoersbewegingen verder en heeft indekkingstrategieën geïmplementeerd om de volatiliteit te beperken op lange termijn. De volatiliteit van de Turkse Lire en in mindere mate van de Russische Roebel worden ook gedeeltelijk beperkt door lokale productie in deze landen.

Niet-recurrente opbrengsten en kosten

De niet-recurrente opbrengsten en kosten omvatten hoofdzakelijk de kosten gerelateerd aan de IPO.

Het detail van deze opbrengsten en kosten kan gevonden worden in Toelichting 9 van de Niet-geauditeerde Tussentijdse Verkorte Geconsolideerde Jaarrekening voor de kwartalen eindigend op 30 juni 2014 en 30 juni 2013.

Werkkapitaal

Het werkkapitaal werd hoofdzakelijk beïnvloed door een stijging in het voorraadniveau en de klantenvorderingen wat aanleiding gaf tot een consumptie van 29,6 miljoen € in H1 2014. Het opbouwen van voorraden is gedeeltelijk toe te schrijven aan het inslaan van grondstoffen in verder weg gelegen landen zoals Algerije en Pakistan om ervoor te zorgen dat de Groep kan voldoen aan de lokale vraag in het perspectief van een instabiele politieke omgeving. Bovendien heeft Ontex nu terug adequate voorraadniveau ’s van babyluiers bereikt na de lagere niveaus op het einde van vorig jaar als gevolg van de hoge vraag na de K-C terugtrekking. De vorderingen zijn ook toegenomen in de periode als gevolg van een verschuiving in de klantenmix naar klanten met langere betalingscondities en als gevolg van een stijging in de BTW vorderingen, in het bijzonder in Italië. De stijging in het werkkapitaal werd gedeeltelijk beperkt door bijkomende non-recourse factoring.

Betaalde inkomstenbelastingen

De betaalde inkomstenbelastingen bedroegen 4,1 miljoen €, in vergelijking met 8,0 miljoen € in H1 2013, hoofdzakelijk als gevolg van een verschuiving in de 2014 voorafbetalingen in Italië naar H2 2014 die vorig jaar in H1 betaald werden.

Investeringsuitgaven

De investeringsuitgaven waren 30,0% lager dan in H1 2013 en bedroegen 18,7 miljoen € in H1 2014, in lijn met de verwachtingen en het geplande investeringsprogramma. Voor 2014 verwacht het management nog steeds dat de benodigde investeringsuitgaven grotendeels in lijn zullen liggen met de niveaus van FY 2013 op ongeveer 3% van de omzet.

Recurrente Vrije kasstroom (na belastingen)

De Recurrente Vrije kasstroom wordt berekend als Recurrente EBITDA minus de investeringsuitgaven, de wijzigingen in werkkapitaal en de betaalde inkomstenbelastingen. De Recurrente Vrije kasstroom berekening is gewijzigd ten opzichte van vorige kwartaalrapporteringen en dit om te aligneren met de presentatie van het kasstroomoverzicht waarbij de non-recourse factoring opgenomen wordt in de netto cash gegenereerd uit de operationele activiteiten. Voor een reconciliatie met de vorige rapportering verwijzen we naar pagina 20 van het Resultatenrapport .

De Recurrente Vrije Kasstroomgeneratie voor de zes maanden periode bedroeg 46,2 miljoen €, een 10,3% daling in vergelijking met vorig jaar. De stijging in de Recurrente EBITDA contributie werd teniet gedaan door de stijging in de werkkapitaalbehoeften te wijten aan hogere voorraadniveaus en klantenvorderingen.

Financiering en Liquiditeit

De geldmiddelen en kasequivalenten bedroegen 65,3 miljoen € per 30 juni 2014 exclusief de netto IPO opbrengsten ten belope van 313,1 million €. Deze netto opbrengsten werden gebruikt om de obligaties met variabele rentevoet ten belope van 280 miljoen € terug te betalen en om de resterende IPO kosten te betalen, beiden na de rapporteringsperiode. De “revolving credit facility” was niet gebruikt voor het totale bedrag van 75,0 miljoen € op het einde van de rapporteringsperiode. Als een gevolg hiervan bedroeg de pro forma (gecorrigeerd voor de terugbetaling van de “Senior Secured Floating Rate” obligaties met variabele rentevoet en de te betalen IPO kosten) beschikbare liquiditeit 140,3 miljoen € per 30 juni 2014.

CONFERENCE CALL EN WEBCAST

Het management zal een presentatie organiseren voor investeerders en analysten op 29 augustus 2014 om 3:00pm BST / 4:00pm CEST. Een kopie van de presentatie-slides en een live webcast zal beschikbaar zijn op http://www.ontexglobal.com/.

FINANCIEEL RAPPORT

Het Ontex tussentijds financieel rapport dat de niet-geauditeerde jaarrekening omvat, is beschikbaar op de website op www.ontexglobal.com.

CORPORATE GOVERNANCE

We refereren naar de desbetreffende Management en Corporate Governance hoofdstukken op pagina’s 126 tot 141 van de Prospectus d.d. 10 juni 2014. De Prospectus kan geraadpleegd worden op de corporate website van Ontex Group NV: http://www.ontexglobal.com/.

MATERIELE RISICO-FACTOREN

Er zijn geen materiële wijzigingen aan de risico-factoren zoals deze weergegeven in de Prospectus d.d. 10 juni 2014 op de pagina’s 28 tot 43.

VRIJWARINGSCLAUSULE

Dit rapport kan “toekomstgerichte verklaringen” bevatten. Toekomstgerichte verklaringen zijn verklaringen betreffende of gebaseerd op de huidige voornemens, meningen of verwachtingen van het management omtrent, onder meer, Ontex’s toekomstige bedrijfsresultaten, financiële conditie, liquiditeit, prospecten, groei, strategieën of ontwikkelingen in de sector waarin we operationeel zijn.

Per definitie houden toekomstgerichte verklaringen risico’s, onzekerheden en veronderstellingen in waardoor de reële resultaten van toekomstige gebeurtenissen in belangrijke mate kunnen afwijken van de verklaarde of geïmpliceerde.

Deze risico’s, onzekerheden en veronderstellingen kunnen het resultaat en de financiële effecten van deze plannen en gebeurtenissen hierin beschreven negatief beïnvloeden.

Contacts

INLICHTINGEN
Investeerders
Fairvue Partners
Severine Camp and Hannah Jethwani, +44 20 7614 2900
Ontex@fairvuepartners.com

Contacts

INLICHTINGEN
Investeerders
Fairvue Partners
Severine Camp and Hannah Jethwani, +44 20 7614 2900
Ontex@fairvuepartners.com