Ontex: Kennisgeving Transparantieverklaring

Openbaarmaking in overeenstemming met de vereisten van artikel 14 van de Wet van 2 mei 2007

AALST-EREMBODEGEM, België--()--Koersgevoelige Informatie:

Ontex Group NV (“Ontex”) maakt de kennisgevingen van belangrijke deelnemingen die zij heeft ontvangen openbaar overeenkomstig de Belgische wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in beursgenoteerde vennootschappen.

Op 4 augustus 2014 hebben The Goldman Sachs Group, Inc., TPG Group Holdings (SBS) Advisors, Inc., en de verbonden entiteit Whitehaven B S.à r.l. samen met voormalige/huidige leden van het executive management team van Ontex, Ontex ervan in kennis gesteld dat ze gezamenlijk door het verkoop van aandelen de drempel van 55% tot 51,02% hebben overschreden.

Overeenkomstig haar verplichting publiceert Ontex de inhoud van de door haar ontvangen kennisgeving.

Datum kennisgeving: 4 augustus 2014

Datum drempeloverschrijding: 29 juli 2014

Overschreden drempel: 55,00%

Kennisgeving door (moederonderneming of een controlerende persoon; en personen die in onderling overleg handelen of die een akkoord hebben gesloten voor het houden, verwerven of verkopen van effecten):

The Goldman Sachs Group, Inc.   200, West Street, New York , New York 10282, VS
TPG Group Holdings (SBS) Advisors, Inc. 301, Commerce Street, Suite 3300, Fort Worth, Texas 76102, VS
Whitehaven B S.à r.l. 2, rue du Fossé, 1536 Luxembourg, Groothertogdom Luxemburg
Voormalige/huidige leden van het executive management team van Ontex  

Noemer op datum kennisgevingen: 68.055.555 aandelen

Stemrechten en gelijkgestelde financiële instrumenten:

Kennisgeving van maandag 4 augustus 2014:

    Vorige kennisgeving   Na de transactie
# stemrechten # stemrechten   % stemrechten
Houders van

stemrechten

  Verbonden aan

effecten

  Niet verbonden

aan effecten

Verbonden aan

effecten

  Niet verbonden

aan effecten

The Goldman Sachs Group. Inc   0   0,00%  
TPG Group Holdings (SBS) Advisors, Inc.   0   0,00%  
Whitehaven B 34.716.321 30.664.656   45,06%  
Subtotaal 34.716.321 30.664.656   45,06%  
Voormalige leden van het executive management team van Ontex 1.015.351 918.187   1,35%  
Andere voormalige/huidige leden van het executive management team van Ontex 3.314.144 3.140.890   4,62%  
  TOTAAL 34.723.733 0 51,02% 0,00%

Keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelneming daadwerkelijk wordt gehouden:

De entiteiten van TPG en Goldman Sachs waarnaar wordt verwezen in het bijgevoegde diagram, zijn fondsen die respectievelijk worden geadviseerd door verbonden ondernemingen van TPG Group Holdings (SBS) Advisors, Inc. en The Goldman Sachs Group, Inc.

Aanvullende informatie:

In het kader van de beursintroductie van de aandelen van Ontex hadden Whitehaven B S.à r.l. enerzijds, en enkele van de voornoemde voormalige en huidige leden van het executive management team van Ontex anderzijds, aan de inschrijvers een overtoewijzingsoptie toegekend, waardoor de inschrijvers in totaal 4.322.083 bijkomende aandelen van de vennootschap konden aankopen. Het doel hiervan was de overtoewijzing van aandelen in de beursintroductie te dekken, alsook om eventuele stabilisatie-activiteiten te vergemakkelijken. Deze transparantieverklaring is opgesteld omdat de inschrijvers de overtoewijzingsoptie volledig hebben uitgeoefend.

De voornoemde voormalige of huidige leden van het executive management team van Ontex hebben akkoorden gesloten met Whitehaven B S.à r.l., gericht op het behoud van de economische rechten verbonden aan de oorspronkelijke aandelenbelangen en -opties waarover de personen in de groep beschikten vóór de beursintroductie, in de mate en onder de algemene voorwaarden zoals beschreven in deze akkoorden. Dit zal onder meer afhangen van de succesvolle verkoop van aandelen van de Ontex Group door Whitehaven B S.à r.l. in de toekomst. De akkoorden omvatten onder meer bepaalde akkoorden met betrekking tot winst/inbezitstelling en marktordeningsakkoorden. Deze akkoorden kunnen worden omschreven als “een akkoord aangaande het bezit, de verwerving of de overdracht van effecten” uit hoofde van artikel 3, §1, 13°, onder c), van de Belgische wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen, en kunnen dan ook worden beschouwd als een activiteit in overleg tussen de partijen bij de overeenkomsten.

Kennisgevingen van belangrijke deelnemingen die moeten worden gedaan overeenkomstig de Wet van 2 mei 2007, dienen te worden gestuurd naar: investorrelations@ontexglobal.com

Deze kennisgeving zal worden gepubliceerd op: http://www.ontexglobal.com/press-room

Over Ontex

Ontex is een toonaangevende fabrikant van hygiënische wegwerpproducten van Ontex-merken en retailer merken in Europa, het Midden Oosten en Afrika. De Vennootschap verkoopt haar producten voornamelijk aan retailers, waarbij de Vennootschap hen helpt om hun eigen merken op te bouwen of te versterken. Terwijl historisch gezien West-Europa de grootste geografische markt van de Vennootschap is in termen van verkoop (68% van de verkoop in 2013), heeft de Vennootschap ook een groeiende aanwezigheid in opkomende markten waar het zowel retailer merken als eigen merken aanbiedt, waarbij de mix varieert per productcategorie en geografisch gebied. De Vennootschap is ervan overtuigd dat ze een sterk en gediversifieerd bedrijf voert over meerdere geografische gebieden en een “blue chip” klantenbasis bedient met producten van hoge kwaliteit in belangrijke, veerkrachtige en noodzakelijke productcategorieën.

Contacts

INFORMATIEVRAGEN VAN BELEGGERS
Fairvue Partners
Hannah Jethwani & Severine Camp
+44 20 7614 2900
Ontex@FairvuePartners.com

Contacts

INFORMATIEVRAGEN VAN BELEGGERS
Fairvue Partners
Hannah Jethwani & Severine Camp
+44 20 7614 2900
Ontex@FairvuePartners.com