Groei: sterker dan u denkt

GENÈVE--()--De wereldeconomie presteerde teleurstellend in het begin van het jaar; de financiële markten bleven er evenwel redelijk onbewogen bij, rekening houdend met het nog steeds erg soepele beleid van de centrale banken. « Na een zwakke groei in het eerste kwartaal blijven we positief over de economische vooruitzichten. We verwachten een aantrekkende activiteit, in de hand gewerkt door enkele aangename verrassingen, » aldus Patrice Gautry, hoofdeconoom bij Union Bancaire Privée (UBP). Zo blijven risicovolle beleggingen, meer bepaald aandelen, hun dynamiek behouden dankzij een opverende groei en hogere winsten. In deze context blijft het scenario, dat eind 2013 werd geschetst, geldig. Het zou zich moeten concretiseren in de loop van de komende kwartalen.

Versnelling van de wereldwijde groei
De heropleving moet in elk geval nog sterker worden; de groei is aan het verbeteren in de Verenigde Staten en Europa laat de recessie achter zich. Afgezien van de cyclische heropleving tekenen zich ook de bepalende elementen van een duurzaam herstel af dankzij de investeringen van bedrijven en dankzij een grotere binnenlandse vraag in de ontwikkelde landen. « Er zou zich een nieuwe productiviteitscyclus moeten voordoen die de groei in de komende jaren moet aanvuren, » voorspelt Gautry. Zo zullen de Verenigde Staten opnieuw hun leadership kunnen claimen, zowel op economisch en industrieel vlak als op het niveau van de financiële markten.

Sommige opkomende landen – in het bijzonder China – veranderen van groeimodel, wat de activiteiten op korte termijn schaadt, maar wat positief is op middellange termijn. We hebben er echter alle vertrouwen in dat de Chinese overheid erop zal toezien dat deze overgang zich zal voltrekken zonder grote gevolgen voor de wereldwijde groei.

Positieve visie op aandelen blijft behouden
« Het scenario van een stijging van de Amerikaanse langetermijnrente en een versteiling in de curve heeft zich niet doorgezet, » onderstreept Jean-Sylvain Perrig, Chief Investment Officer (CIO) van UBP. De daling van de langetermijnrente, die tal van beleggers heeft verrast, houdt stand, volgens ons omwille van drie belangrijke fenomenen: een vereffening van de sterke short posities van langetermijnobligaties, een teleurstellende economische activiteit in het eerste kwartaal en een soepeler dan verwachte houding vanwege de Fed.

« Deze tendens zet echter ons scenario niet op losse schroeven. Dat blijft er als volgt uitzien: een stijging van de rentetarieven, gestimuleerd door een sterkere groei van de ontwikkelde landen, » vervolgt Perrig. In dit kader blijven bedrijfsobligaties onze voorkeur wegdragen, met name het segment « high yield » en dat van de buitenlandse schuld van de opkomende landen, want de « carry » blijft interessant, ook al liggen de verwachte rendementen lager dan een jaar geleden. Tot slot wordt een korte duration aanbevolen in een dergelijke omgeving.

Aandelen blijven de geprefereerde beleggings-categorie. De hogere waarderingsniveaus (in absolute termen) lijken in dit stadium geen knelpunt te vormen, rekening houdend met het herstel van de bedrijfswinsten, de economische heropleving in de ontwikkelde landen en met de hoge prijs van obligaties. « Het is inderdaad zo dat wij sinds het begin van het jaar 2014 een sectoriële rotatie hebben gezien van groeiwaarden naar defensieve aandelen; we blijven er echter van overtuigd dat innovatie een veelbelovend thema blijft op middellange en lange termijn, » besluit Perrig. Bovendien zouden de talrijke fusie- en overnameactiviteiten samen met het inkopen van eigen aandelen door bedrijven de aandelenmarkten moeten blijven ondersteunen.

Bijgevolg blijft innovatie (vooral voor wat betreft Amerikaanse groeiaandelen) een gepreferereerd thema, naast Europa en zijn periferie. De opkomende markten bieden relatief lage waarderingen, maar het potentieel voor verbetering van de winstmarges van de bedrijven blijft er erg onzeker in het licht van hun geringe engagement om de productiviteit te verhogen. We behouden dus onze bias ten voordele van de grote beurzen van de ontwikkelde landen.

Over Union Bancaire Privée (UBP)
UBP is een van de grootste Zwitserse private banken en een van de best gekapitaliseerde banken, met een Tier 1 ratio van 29%. De bank is gespecialiseerd in vermogensbeheer voor privé- en institutionele klanten. UBP heeft haar hoofdkantoor in Genève en telt een twintigtal vestigingen over de hele wereld. Ze stelt ongeveer 1350 medewerkers tewerk en beheert activa ter waarde van CHF 87,7 miljard (EUR 71,6 miljard / USD 98,6 miljard) op 31 december 2013.
www.ubp.com

Contacts

Union Bancaire Privée
Jérôme Koechlin, +41 (0) 58 819 26 40
verantwoordelijke Corporate Communications
jko@ubp.ch

Contacts

Union Bancaire Privée
Jérôme Koechlin, +41 (0) 58 819 26 40
verantwoordelijke Corporate Communications
jko@ubp.ch