Moody's publiceert 4e kwartaal- en jaarresultaten 2012

NEW YORK--()--Moody's meldt een omzet van 754 miljoen dollar voor de drie maanden die eindigende op 31 december 2012, een stijging van 33% ten opzichte van de 567,1 miljoen dollar in het vierde kwartaal van 2011.

De operationele kosten in het vierde kwartaal van 2012 bedroegen 494,0 miljoen dollar, 25% hoger dan in het voorgaande jaar, en omvatte een niet-aftrekbare bijzondere waardevermindering van goodwill van 12,2 miljoen dollar.

Het bedrijfsresultaat voor het kwartaal bedroeg 260,2 miljoen dollar, een toename van 51% t.o.v. de 172,1 miljoen dollar in dezelfde periode vorig jaar. Aangepaste operationele inkomsten voor het kwartaal waren 296,2 miljoen dollar, een toename van 54% t.o.v. de 192,7 miljoen dollar vorig jaar.

Het verwaterde winst per aandeel van $ 0,70 voor het vierde kwartaal van 2012 is met 63% gestegen t.o.v. $ 0,43 in het vierde kwartaal van 2011.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal welke als enige juridische geldigheid beoogt.

Contacts

Michael Adler
Vice President
Corporate Communications
212.553.4667
michael.adler@moodys.com
of
Salli Schwartz
Global Head of Investor Relations
212.553.4862
sallilyn.schwartz@moodys.com

Contacts

Michael Adler
Vice President
Corporate Communications
212.553.4667
michael.adler@moodys.com
of
Salli Schwartz
Global Head of Investor Relations
212.553.4862
sallilyn.schwartz@moodys.com