Panamese maritieme autoriteit geeft groen licht voor piraterijbestrijdende activiteiten van

WASHINGTON--()--AdvanFort Company, wereldwijd leider op het gebied van de levering van uitgebreide oplossingen voor maritieme beveiliging ten behoeve van de koopvaardij, heeft vorige week officiële goedkeuring van de Panamese maritieme autoriteit (PMA) ontvangen voor het uitvoeren van piraterijbestrijdende activiteiten aan boord van vaartuigen die de Panamese vlag voeren.

“Wij van AdvanFort zijn uitermate verheugd dat de grootste vlaggenstaat ter wereld ons bedrijf grondig heeft onderzocht en groen licht heeft gegeven aan onze zorgvuldig opgeleide operators om haar schepen te beschermen tegen aanvallen door piraten,” aldus kapitein William H. Watson, president van AdvanFort.

“Ik wil Alfonso Castillero, algemeen directeur van de Panamese koopvaardij, persoonlijk hartelijk bedanken voor de professionele wijze waarop deze goedkeuring is afgehandeld.”

Om het proces soepel te laten verlopen heeft dhr. Watson een bezoek gebracht aan Panama voor een ontmoeting met dhr. Castillero en met mevr. Nyxkhari Ardilla van de afdeling Zeevaartbeveiliging van de PMA.

Het besluit (nummer 106-26-DGMM) is gedateerd 4 februari 2013 en is vervolgens ondertekend door de algemeen directeur, na een uitgebreid onderzoek van de technische commissie en juridische afdeling van de PMA.

De Republiek Panama heeft het grootste schepenregister ter wereld. Meer dan 5.700 schepen varen onder Panamese vlag.

AdvanFort heeft onlangs haar toewijding tot kwaliteitsbeheer onderstreept door bekend te maken dat het bedrijf momenteel werkt aan het verkrijgen van ISO 9001-certificering.

Daarnaast neemt een aantal van de scheepsbeveiligingsmedewerkers van AdvanFort deze week deel aan de allereerste trainingsprogramma’s voor piraterijbestrijding voor bedrijven in de koopvaardij.

Deze training wordt aangeboden door de National Maritime Law Enforcement Academy (NMLEA), met steun van het Maritime Institute of Technology and Graduate Studies (MITAGS). De inspanningen van de NMLEA vormen een belangrijke stap in de beantwoording van de groeiende internationale behoefte aan standaardisering (en professionalisering) van beveiligingsteams voor piraterijbestrijding wereldwijd.

De nieuwe trainingsprogramma's van de NMLEA en het MITAGS laten de "beste aanpak" zien die tot dusver is vastgesteld, met speciale nadruk op de effectieve integratie van beveiligingsteams en gezagsvoerders en bemanning van de schepen.

Robert M. Wells, directeur training van de NMLEA, wees op de toonaangevende rol van het bedrijf op het gebied van particuliere beveiliging van de zeevaart, en legde de nadruk op het feit dat het bedrijf vorige week officieel goedkeuring heeft ontvangen van de Panamese maritieme autoriteit.

“Het programma,” zegt Wells, “is opgezet om bedrijven als AdvanFort te helpen een zo hoog mogelijk professioneel niveau voor hun beveiligingsmedewerkers te bereiken en te handhaven.”

Meer informatie: http://www.advanfort.com/Maritime_Security.pdf

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal welke als enige juridische geldigheid beoogt.

Contacts

AdvanFort Company
Nathiya Prakasam, Public Relations
+1 703-657-0100
info@advanfort.com

Contacts

AdvanFort Company
Nathiya Prakasam, Public Relations
+1 703-657-0100
info@advanfort.com