BNP Paribas Clean Energy Partners avtalar om spin-off för att bli Glennmont Partners

Glennmont Partners bland de största infrastrukturförmedlarna som är engagerade i ren energi i Europa.

LONDON--()--Glennmont Partners tillkännager ett avtal om en spin-off av BNP Paribas Clean Energy Partners (”BNPP CEP”) från BNP Paribas Investment Partners (”BNPP IP”). Uppgörelsen kommer att slutföras enligt villkor som bägge parter enas om och kommer att gälla så snart alla relevanta myndighetstillstånd har erhållits. BNP Paribas Group kommer att förbli en investerare i 437 euromiljonersfonden1 och kommer att fortsätta att ge sitt stöd till den nya firman genom ett distributionsavtal. Hela BNPP CEP:s fondförvaltningsteam kommer att flytta till Glennmont Partners som en del av transaktionen.

Som kommentar till nyheten sade Joost Bergsma, tidigare vd för BNPP CEP och nu vd för Glennmont Partners, ”Som ett team har vi skapat verkligt värde sedan lanseringen för fem år sedan. Beslutet om att skapa spin-offen Glennmont Partners drivs av en möjlighet att ge ytterligare tillväxt i den snabbt ökande sektorn för alternativ energi som en följd av ökad bolagsflexibilitet och ökat oberoende, under det att vi fortfarande har ett nära samarbete med våra partner på BNPP IP.”

”På många sätt förväntar jag mig att verksamheten flyter på som vanligt. På längre sikt förväntar jag mig dock att Glennmont Partners kommer att skörda frukterna av den här möjligheten att fokusera fullständigt på framtidsutsikter inom ren energi. Och genom att bli ett oberoende företag är våra chefers intressen än mer i linje med våra investerares intressen genom långsiktigt aktieägande och jag tror att vår framtid är ljus,” tillade han.

Glennmont Partners är bland de största infrastrukturförmedlarna som är engagerade i ren energi i Europa. Företaget investerar långtidskapital i projekt med alternativ elproduktion, som t.ex. vindkraftparker, kraftverk för biomassa, solfångarparker och små vattenkraftverk. Dess investeringsteori är att välja lågriskinvesteringar som ger oavbrutna resultat och förutsägbara intäkter under perioder på 10 år eller längre.

Sedan 2007 har teamet investerat mer än 1 miljard euro i 12 projekt för ren energiinfrastruktur som producerat mer än 300 MW totalt. Företagets samlingsstrategi sprider tillgångarna över stora marknader, däribland Förenade kungariket, Irland, Frankrike, Portugal och Italien. Denna diversifiering minskar riskerna med teknologi, resurser och rättsordning men ger kostnadssynergi, refinansieringsmöjligheter och lönsamma utträden.

Det team som för Glennmont Partners framåt har arbetat tillsammans sedan 2007 och har enastående meriter inom förnybar energi med mer än 40 års gemensam erfarenhet inom fondförvaltning med förnybar energi. Företagets fondförvaltningsteam har ett etablerat gott anseende vad gäller långsiktiga investeringar som ger absolut avkastning.

För mer information, besök: www.glennmont.com

Information till redaktörer:

Glennmont Partners ägs och förvaltas av fyra partner: Joost Bergsma – vd, Francesco Cacciabue – finansdirektör, Peter Dickson – teknisk direktör och Scott Lawrence.

1 Källa: Glennmont Partners, 31 december 2012

Detta meddelandes ursprungliga källspråkstext är den officiella versionen. Översättningar tillhandahålls endast som ett stöd och skall jämföras med källspråkstexten, vilken är den enda versionen av texten som har rättslig verkan.

Contacts

Glennmont Partners
Joost Bergsma/Peter Dickson
+44 (0) 2070 63-75-19/+44 (0) 207-063-7554
eller
Tavistock Communications
Matt Ridsdale/John West/Teresa Towner
+44 (0) 207-920-3150/+44 (0) 7545-577-754

Contacts

Glennmont Partners
Joost Bergsma/Peter Dickson
+44 (0) 2070 63-75-19/+44 (0) 207-063-7554
eller
Tavistock Communications
Matt Ridsdale/John West/Teresa Towner
+44 (0) 207-920-3150/+44 (0) 7545-577-754