Ascom: Danmarks største fengsel bedrer de ansattes sikkerhet

Vestre Fængsel i København skifter til et moderne IP-basert system fra Ascom Wireless Solutions

GÖTEBORG, Sverige--()--En investering på 6,5 millioner DKK vil gi de ansatte på Vestre Fængsel i København en tryggere arbeidsdag. En personsøkerløsning fra det sene 90-tallet vil bli skiftet ut med et IP-basert system for personlig kommunikasjon som følger de ansatte overalt og effektiviserer arbeidet i kritiske situasjoner.

Det største fengselet i Danmark skifter til trådløs teknologi. Fra nå av vil ansatte i Vestre Fængsel bare ha ett trådløst håndsett som kombinerer kommunikasjon, personlig sikkerhet og posisjoneringsteknologi i tilfelle angrep eller truende situasjoner. Personsøkersystemet som for tiden er installert, vil settes ut av drift til fordel for en løsning med bedre sikkerhets- og kommunikasjonsfunksjoner. Dette vil gi de ansatte økt sikkerhet.

Det nye IP-baserte personsikkerhetssystemet leveres av Ascom. Verdien på kontrakten er 6,5 millioner DKK og er en del av rammeavtalen som Ascom gjorde med Kriminalforsorgen, Danmarks fengselsmyndighet, i 2009. Avtalen har nå en verdi på 45 millioner DKK og omfatter nye personsikkerhets- og kommunikasjonssystemer for alle fengsler i landet. Per i dag har 41 fengsler blitt utstyrt med trådløse kommunikasjonssystemer fra Ascom. Nå blir også Vestre Fængsel oppdatert med nytt system.

Vestre Fængsel er det største enkeltprosjektet innenfor rammeavtalen, og vil påvirke rundt 600 ansatte. Disse vil få utdelt skreddersydde, robuste Ascom d81-håndsett.

– Vi har mottatt svært positive tilbakemeldinger fra fengsler som bruker systemet fra Ascom. For de ansatte på Vestre Fængsel vil det være et stort fremskritt. De vil nå få et mer brukervennlig system med nøyaktigere posisjonering. Det er viktig at de ansatte har tilgang til moderne og effektivt alarm- og kommunikasjonsutstyr, slik at de kan koordinere arbeidsoppgavene sine mens de beveger seg og raskt hjelpe hverandre hvis det skulle oppstå en farlig situasjon. Den trådløse IP-DECT-teknologien passer svært godt til denne typen funksjoner, sier Otto Nielsen, teknisk leder i Danmarks fengselsmyndighet, Kriminalforsorgen.

Vestre Fængsel kan huse 430 innsatte, og mange av dem er høyrisiko innsatte. Én av funksjonene til det nye systemet er en følgesvenn-funksjon som konstant overvåker hvor en person er plassert i en nødssituasjon. Hvis en person i nød for eksempel beveger seg mellom forskjellige etasjer i en bygning, sendes hele tiden oppdateringer om posisjonen til hjelpepersonell.

En annen fordel er at posisjoneringsteknologien er radiobasert. Før var den basert på infrarød stråling. Med infrarød teknologi måtte alarmsenderne bæres synlig.

- Vestre Fængsel vil få en kraftig kommunikasjonsløsning med betydelig større kapasitet enn tidligere. Dette er viktig siden mye koordinering skjer via telefon. Det er en fremtidssikker løsning som er mer pålitelig og gir flere fordeler når det gjelder enklere administrasjon og lavere kostnader. Det er både mer effektivt og økonomisk å kombinere sikkerhet og kommunikasjon i alle danske fengsler i én enkelt løsning som overvåkes og vedlikeholdes sentralt, sier Otto Nielsen, teknisk leder i Kriminalforsorgen.

OM ASCOM

Ascom er en ledende leverandør av trådløse kommunikasjonsløsninger til bl.a. håndtering av alarmer og tidskritisk informasjon som f.eks hjertestans-, traumealarmer og personsikring. Løsningene er baseret på alarmsendere, personsøkere og trådløs IP-telefoni. På verdensbasis har Ascom installert over 75 000 systemer på sykehus, i psykiatri, eldreomsorg, industri og kriminalomsorg. Ascom Nordic er en del av Ascom Wireless Solutions som eies av det børsnoterte Ascom (Swiss) AG. Ascom Nordic har 125 medarbeidere.

Den norske kundelisten inneholder bl.a de fleste av landets sykehus som Oslo Universitetssykehus, Helse Bergen, Akershus Universitetssykehus, Stavanger Universitetssykehus, Sørlandet sykehus, Sykehuset Innlandet, Universitetssykehuset Nord Norge, Folloklinikken DPS, Lillestrøm DPS, Åsgård psykiatriske sykehus, Ringsaker kommune, Hamar kommune, Drammen kommune, Røros kommune, Bråset sykehjem, Kamfjordhjemmet, Volda omsorgssenter, Trondheim hospital stiftelse, Lekneshagen sykehjem, Porsanger helsetun, Halden fengsel, Oslo fengsel, Statoil, Avinor, Sandvika Storsenter.

For mer informasjon, se www.ascom.no

Den originale kildeteksten for denne meldingen er den offisielle og autoriserte versjonen. Oversettelser leveres bare som et hjelpemiddel og må kontrolleres mot kildeteksten som er den eneste versjonen av teksten som er juridisk bindende.

Contacts

Ascom Wireless Solutions
Anne Thingvall
Leder for markedsføringskommunikasjon
Tlf: +46 (0) 31 – 55 93 87
Mobil: +46 (0) 705 – 55 93 87
E-post: anne.thingvall@ascom.se

Contacts

Ascom Wireless Solutions
Anne Thingvall
Leder for markedsføringskommunikasjon
Tlf: +46 (0) 31 – 55 93 87
Mobil: +46 (0) 705 – 55 93 87
E-post: anne.thingvall@ascom.se