Ascom: Tanskan suurimmassa vankilassa parannetaan henkilökunnan turvallisuutta

Vestre Fængsel -vankilassa siirrytään Ascom Wireless Solutionsin toimittamaan nykyaikaiseen IP-pohjaiseen järjestelmään

GÖTEBORG, Ruotsi--()--Vestre Fængsel -vankilan henkilökunnan työturvallisuutta parannetaan 6,5 miljoonan Tanskan kruunun arvoisella investoinnilla. Vankilassa 1990-luvun lopulta asti käytössä ollut hakulaiteratkaisu korvataan työntekijöiden mukana koko ajan olevalla IP-pohjaisella henkilökohtaisella viestintäjärjestelmällä, jolla järkeistetään toimintaa kriittisissä tilanteissa.

Tanskan suurin vankeinhoitolaitos on siirtymässä langattomaan tekniikkaan. Tästä lähtien Vestre Fængselin työntekijöillä on mukanaan vain langaton puhelin, jossa yhdistetään viestintä, henkilökohtainen turvallisuus ja paikannustekniikka väkivallan tai uhkaavien tilanteiden varalta. Tällä hetkellä käytössä oleva hakulaitejärjestelmä väistyy turvallisuus- ja viestintäominaisuuksiltaan paremman ratkaisun tieltä, ja näin edistetään henkilökunnan turvallisuutta.

Ascom Wireless Systems toimittaa uuden IP-perusteisen henkilökohtaisen turvallisuusjärjestelmän. Sopimuksen arvo on 6,5 miljoonaa Tanskan kruunua, ja se on osa puitesopimusta, jonka Ascom teki Tanskan vankilaviranomaisen (Kriminalforsorgen) kanssa vuonna 2009. Sopimuksen arvo on nyt 45 miljoonaa Tanskan kruunua, ja siihen sisältyvät uudet henkilökohtaiset turva- ja viestintäjärjestelmät maan kaikkia vankiloita ja pidätyskeskuksia varten. Viisi vankilaa ja 36 pidätyskeskusta on varustettu Ascom Wireless Solutionsin langattomilla viestintäjärjestelmillä. Nyt on Vestre Fængselin vuoro.

Vestre Fængsel on puitesopimuksen suurin yksittäinen hanke, jonka piiriin kuuluu noin 600 työntekijää. He saavat nyt juuri omia tehtäviään varten valmistetut Ascom d81.

– Olemme saaneet erittäin myönteistä palautetta vankiloilta ja pidätyskeskuksilta, jotka on varustettu Ascom Wireless Solutionsin järjestelmällä. Se on suuri edistysaskel Vestre Fængselin henkilöstölle. He saavat nyt käyttöönsä aiempaa käyttäjäystävällisemmän järjestelmän, jonka paikannus on tarkempaa. On tärkeää, että henkilöstöllä on käytössään nykyaikaiset ja tehokkaat hälytys- ja viestintälaitteet, jotta he voivat koordinoida tehtäviään liikkuessaan ja auttaa nopeasti toinen toistaan, jos syntyy uhkaavia tilanteita. Langaton IP-DECT-tekniikka soveltuu erittäin hyvin tällaisen toiminnon tarjoamiseen, sanoo Kriminalforsorgenin tekninen johtaja Otto Nielsen.

Vestre Fængseliin mahtuu 430 vankia, joista monet ovat paatuneita rikollisia. Yksi uuden järjestelmän piirre on seuraustoiminto, joka valvoo jatkuvasti henkilön sijaintia hätätilanteessa. Jos vaarassa oleva henkilö esimerkiksi liikkuu rakennuksen eri kerrosten välillä, uudet sijainnit lähetään koko ajan avustavalle henkilökunnalle.

Toinen etu on se, että paikannustekniikka perustuu radioviestintään eikä, kuten ennen, infrapunasäteisiin. Infrapunatekniikkaa käyttävien hälytyslaitteiden piti olla näkyvillä.

– Vestre Fængselin sopimus osoittaa jälleen kerran, miten Ascom Wireless Solutions kasvattaa markkinaosuuttaan julkisella sektorilla. Ratkaisuillamme taataan turvallisuuden edistäminen ja tuottavuuden parantaminen sekä vankilan henkilöstön viestintä ja autetaan siten heitä tekemään tärkeää työtään entistä tehokkaammin ja turvallisemmin, sanoo Ascom Wireless Solutionsin kansainvälisen myynnin Dennis Anderson, Vice Precident Global Sales.

– Vestre Fængsel saa tehokkaan viestintäratkaisun, jonka kapasiteetti on huomattavasti aiempaa suurempi. Tämä on tärkeää, koska suuri osa koordinoinnista tapahtuu puhelimitse. Se on tulevaisuuteen suuntautunut ja entistä luotettavampi ratkaisu, jonka tarjoaa monia etuja, koska sitä on helpompi käsitellä ja sen kustannukset ovat alhaisemmat. On sekä tehokkaampaa että taloudellisempaa yhdistää kaikkien Tanskan vankiloiden ja pidätyskeskusten turvallisuus- ja viestintäjärjestelmät yhteen järjestelmään, jota valvotaan ja huolletaan keskitetysti, toteaa Kriminalforsorgenin tekninen johtaja Otto Nielsen.

TIETOA ASCOMISTA

TIETOA ASCOM WIRELESS SOLUTIONSISTA

Ascom Wireless Solutions (www.ascom.com/ws) on paikallisten langattomien viestintäjärjestelmien johtava toimittaja keskeisille markkinasegmenteille, kuten sairaaloita, vanhustenhoitoa, itsenäistä asumista, tehdasteollisuutta, vankeinhoitoa, vähittäismyynnin alaa ja hotelleja varten. Yli 75 000 järjestelmää on asennettu suuriin yrityksiin ympäri maailmaa. Yrityksen valikoimaan kuuluu monia erilaisia ääni- ja ammattiviestinnän ratkaisuja, jotka luovat asiakkaille arvoa vahvistamalla ja optimoimalla niiden liiketoiminnan kannalta keskeisiä prosesseja. Ratkaisut perustuvat VoWiFi-, IP-DECT-, hoitajakutsu- ja hakulaitetekniikoihin, jotka integroidaan älykkään Ascom Unite -järjestelmän avulla yritysten nykyisiin järjestelmiin. Ascomilla on tytäryhtiöitä 11 maassa, ja se työllistää 1 200 henkilöä eri puolilla maailmaa. Vuonna 1955 perustetun Ascom Wireless Solutionsin toimipaikka on Göteborgissa, Ruotsissa. Se kuuluu Ascom Group -ryhmään, joka on noteerattu Sveitsin pörssissä (Swiss Stock Exchange(ASCN:SIX)).

Tämän ilmoituksen alkuperäiskielinen versio on tekstin ainoa virallinen versio. Käännös on tarjolla vain lukijan mukavuuden vuoksi, ja sitä tulee verrata alkuperäiskieliseen versioon, joka on ainoa oikeudellisesti todistusvoimainen teksti.

Contacts

Ascom Wireless Solutions
Anne Thingvall
Markkinointiviestintäpäällikkö
Puhelin: +46 (0) 31 – 55 93 87
Matkapuhelin: +46 (0) 705 – 55 93 87
Sähköposti: anne.thingvall@ascom.se

Contacts

Ascom Wireless Solutions
Anne Thingvall
Markkinointiviestintäpäällikkö
Puhelin: +46 (0) 31 – 55 93 87
Matkapuhelin: +46 (0) 705 – 55 93 87
Sähköposti: anne.thingvall@ascom.se