Radar AN/ZPY-4(V)1 firmy Telephonics wybrany do programu Fire Scout

FARMINGDALE, Nowy Jork--()--Telephonics Corporation (Telephonics), spółka zależna należąca w całości do Griffon Corporation (NYSE:GFF), ogłosiła dziś, że jej multimodalny morski radar obserwacyjny AN/ZPY-4(V)1 został wybrany przez firmę Northrop Grumman Aerospace Systems do instalacji na platformie MQ-8B Vertical Take-Off and Landing Tactical Unmanned Aerial Vehicle (VTUAV, Bezpilotowy aparat powietrzny pionowego startu i lądowania) należącej do amerykańskiej marynarki wojennej. Odbyło się to w ramach programu MQ-8B Fire Scout "Rapid Deployment Capability" ("Potencjał szybkiego reagowania") dotyczącego radarów dla marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych.

Specjalnie dla platformy MQ-8B radar ten skonfigurowano tak, by umożliwić VTUAV realizację szeroko zakrojonych misji wywiadowczych, obserwacyjnych i rozpoznawczych (ISR) z lądu i okrętów nawodnych. Integracja radaru pozwoli operatorom marynarki wojennej na prowadzenie zdalnej kontroli naziemnej i morskiej. W połączeniu z zainstalowanym w nim czujnikiem elektro-optycznym, radar znacznie poszerzy obszar objęty obserwacją VTUAV oraz usprawni pracę operatora.

"Zintegrowanie multimodalnego radaru AN/ZPY-4(V)1 z MQ-8B Fire Scout pozwoli na uzyskanie niezależnego od warunków pogodowych czujnika, który zapewni platformie szeroki ogląd sytuacyjny danego obszaru - mówi Kevin McSweeney, prezes zarządu Telephonics. - AN/ZPY-4(V)1 zwiększy operacyjność amerykańskiej marynarki wojennej w zakresie IRS, przy realizacji bezzałogowych misji na morzu i lądzie".

Telephonics

W ramach swojej oferty obejmującej zaawansowaną inżynierię i produkcję, Telephonics dostarcza wojsku i odbiorcom komercyjnym zintegrowanych rozwiązań z zakresu informacji, komunikacji i systemów czujników. Telephonics specjalizuje się w lotniczych systemach interkomunikacyjnych, bezprzewodowych systemach komunikacyjnych, radarach, systemach identyfikacji swój-obcy, zintegrowanych systemach ochrony, systemach zarządzania ruchem lotniczym, elektronice dla przemysłu lotniczego oraz analizach działania systemów radarowych i wykrywania zagrożeń.

Griffon Corporation

Griffon Corporation ("Spółka" lub "Griffon") mająca siedzibę w Nowym Jorku jest spółką holdingową o rozproszonym zarządzaniu, która prowadzi działalność za pośrednictwem w pełni od niej zależnych spółek. Griffon nadzoruje działania tych spółek, przydziela im zasoby i zarządza ich strukturą kapitału. Udziela im wskazówek i wsparcia odnośnie możliwości przejęcia innych podmiotów oraz rozwoju, jak również w związku ze zbywaniem aktywów. Ponadto Griffon, w celu dalszej dywersyfikacji, wyszukuje, dokonuje oceny i w stosownych sytuacjach przejmuje spółki wykazujące potencjał w zakresie zwrotów z kapitału.

Wypowiedzi prognozujące

Zgodnie z postanowieniami programu "Safe Harbor" określonymi w amerykańskiej ustawie Private Securities Litigation Reform Act z 1995 r. niektóre wypowiedzi w niniejszej informacji prasowej, niebędące odzwierciedleniem stanu faktycznego, stanowią wypowiedzi prognozujące. Opierają się one na opiniach zarządu spółki, jak również poczynionych założeniach oraz informacjach dostępnych aktualnie zarządowi. Rzeczywiste wyniki mogą znacząco odbiegać od tych, które przedstawiono w wypowiedziach prognozujących. Informacje dotyczące ryzyka i niepewności, mogące mieć wpływ na wyniki spółki oraz wypowiedzi prognozujące, zawarte są w dokumentach złożonych przez Griffon Corporation w Komisji ds. Papierów Wartościowych i Giełd (SEC). Spółka nie zobowiązuje się do publikacji jakichkolwiek uaktualnionych wersji tychże wypowiedzi prognozujących, jako odzwierciedlenia przyszłych faktów lub w odpowiedzi na wystąpienie nieprzewidzianych zdarzeń.

© 2013 Telephonics Corporation. 815 Broad Hollow Road, Farmingdale, NY 11735. Wszystkie znaki towarowe, nazwy handlowe, znaki usługowe i logotypy wymienione w niniejszej informacji należą do właściwych spółek.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym/sporządzono wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Contacts

Dla inwestorów:
ICR, Inc.
Anthony Gerstein
tel. 646-277-1242
e-mail: anthony.gerstein@icrinc.com
Dla spółek:
Telephonics Corporation
Carrie Petrocca-Aronson
tel. 631-755-7583
e-mail: petrocca@telephonics.com

Contacts

Dla inwestorów:
ICR, Inc.
Anthony Gerstein
tel. 646-277-1242
e-mail: anthony.gerstein@icrinc.com
Dla spółek:
Telephonics Corporation
Carrie Petrocca-Aronson
tel. 631-755-7583
e-mail: petrocca@telephonics.com