Oxford Nanopore kondigt verdere samenwerkingsverbanden aan voor nanoporiedetectietechnologie

OXFORD, Engeland--()--Oxford Nanopore Technologies, de toonaangevende ontwikkelaar van nanoporiedetectietechnologie voor het analyseren van DNA, RNA, eiwitten en andere enkelvoudige moleculen, maakt bekend dat het een reeks overeenkomsten heeft gesloten met vooraanstaande academische onderzoeksinstituten, zoals de University of Illinois in Urbana-Champaign, Brown University, Stanford University, Boston University, University of Cambridge en University of Southampton.

Oxford Nanopore bezit een intellectueel eigendomsportfolio van meer dan 300 toegekende octrooien en octrooiaanvragen verspreid over meer dan 80 octrooifamilies. Het bedrijf werkt op dit moment aan technieken voor op nanoporiën gebaseerde analyse met behulp van biologische en solid-state nanoporiën, alsmede hybride versies hiervan, en een brede verscheidenheid van adaptaties en modificaties. Het uitgebreide IP-portfolio omvat nu een breed assortiment van technologieën, waaronder:

 • DNA-basisidentificatie met behulp van een biologische nanoporie
 • Karakterisering van afzonderlijke polymere moleculen op basis van monomere interface-interacties
 • Toevoeging van adapters aan nanoporiën voor detectie
 • Genetisch gemodificeerde nanoporiën voor detectie
 • Combinatie van nanoporiën en enzymen voor detectie
 • Gebruik van moleculaire motoren in combinatie met nanoporiën
 • Lokalisatie van polymerasen op een oppervlak, inclusief poriegebonden lokalisatie
 • Gebruik van solid-state nanoporiën voor detectie van gelabelde ssDNA en dsDNA
 • Gebruik van solid-state instrumenten voor het beheersen van de beweging van polymeren
 • Detectie en positionele meting van sondes op een DNA-streng op het moment dat de streng door een nanoschaaldetector gaat
 • Methoden voor het fabriceren van solid-state nanoporiën, inclusief meerlagige instrumenten
 • Het gebruik van gefunctionaliseerde solid-state nanoporiën voor moleculaire karakterisering, inclusief grafeen, tunnelstromen en nanobuizen
 • Op tijdbasis verrichte multiplex nanoporiemetingen op een enkele plaat, inclusief de integratie van 96-wellplaat
 • Gebruik van spanning voor beheersing van DNA onder feedback
 • Meting van DNA-interactie met een beperkt volume, zoals polymerase op een oppervlak
 • Planaire lipide tweelagige arraychip voor parallelle detectie vanuit meerdere kanalen
 • Sequentie door middel van detectie van producten van enzymatische uitwerking op DNA/RNA met behulp van een nanoporie
 • Het gebruik van meerdere 'nodes' voor het analyseren van een enkel monster op een verbonden/geclusterde wijze ter verkorting van de benodigde tijd voor het verkrijgen van een uitslag en ter verbetering van de operationele efficiëntie
 • Methoden en algoritmen voor het analyseren van signalen van nanoporiën

"Oxford Nanopore heeft aanzienlijke middelen geïnvesteerd in het opbouwen van haar expertise, know-how en intellectueel eigendomsportfolio, die onze leidende positie op het gebied van technologieën voor nanoporiedetectie zullen ondersteunen. De vandaag bekendgemaakte samenwerkingsverbanden versterken onze positie op kerngebieden, zowel wat betreft huidige als toekomstige generaties van nanoporietechnologie," aldus Dr Gordon Sanghera, CEO van Oxford Nanopore. "Het verheugt ons verdere innovatie te ondersteunen in de laboratoria van onze samenwerkingspartners, ter aanvulling op het pionierswerk dat wordt uitgevoerd door ons eigen interdisciplinaire R&D-personeel."

Oxford Nanopore Technologies

Meer informatie over de technologie en het intellectueel eigendomsportfolio van Oxford Nanopore: http://www.nanoporetech.com/about-us/intellectual-property.

Oxford Nanopore Technologies Ltd houdt zich bezig met de ontwikkeling van een innovatieve technologie voor directe elektronische detectie en analyse van enkelvoudige moleculen met behulp van nanoporiën. Het modulaire, schaalbare GridION-technologieplatform en geminiaturiseerde MinION-instrument zijn ontworpen om aanzienlijke voordelen te kunnen bieden bij een verscheidenheid aan toepassingen.

Het bedrijf werkt aan de ontwikkeling van een reeks toepassingen voor haar nanoporiedetectietechnologie, met toepassingen in wetenschappelijk onderzoek, klinische en industriële toepassingen, allemaal compatibel met GridION en MinION. Dit zijn: DNA-sequentie waarbij een nanoporie wordt gebruikt in combinatie met een procesenzym voor DNA-analyse, en Technieken voor eiwitanalyse waarbij doeleiwitten worden gecombineerd met aptameren en nanoporiën voor directe elektronische analyse van de betreffende doeleiwitten. Het bedrijf beschikt tevens over samenwerkingsverbanden voor de ontwikkeling van solid-state nanoporiën.

Oxford Nanopore beschikt over samenwerkingsverbanden en exclusieve licentieovereenkomsten met vooraanstaande instellingen, zoals de University of Oxford, Harvard en UCSC. Het bedrijf heeft financieringsprogramma’s in deze laboratoria ter ondersteuning van de technologie voor nanoporiedetectie. Oxford Nanopore heeft meer dan 300 verleende en aangevraagde octrooien in bezit of licentie, verspreid over meer dan 80 octrooifamilies die betrekking hebben op de vele aspecten van nanoporiedetectie, van eiwitnanoporiën tot solid-state nanoporiën, en voor de analyse van DNA, eiwitten en andere moleculen. Dit omvat tevens het gebruik van gefunctionaliseerde solid-state nanoporiën voor moleculaire karakterisering, methoden voor het fabriceren van solid-state nanoporiën en modificaties van solid-state nanoporiën voor het bijstellen van de gevoeligheid of andere parameters.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal welke als enige juridische geldigheid beoogt.

Contacts

Feinstein Kean Healthcare
Gregory Kelley
+1 404 836 2302
media@nanoporetech.com

Contacts

Feinstein Kean Healthcare
Gregory Kelley
+1 404 836 2302
media@nanoporetech.com