Firma DaVita nabywa centra dializ w Portugalii i Polsce

DaVita będzie świadczyć usługi medyczne w dziewięciu klinikach.

CORRECTION...by DaVita

DENVER--()--DaVita, oddział leczenia nefrologicznego firmy DaVita HealthCare Partners Inc. (NYSE: DVA) i wiodący usługodawca w zakresie leczenia niewydolności nerek, ogłosił dzisiaj, że nabył dziewięć centrów dializ od firmy Fresenius Medical Care (FMC), wiodącego usługodawcy w zakresie dializ i producenta wyrobów do dializy nerek. Cztery klinik znajduje się w Portugalii a Pięć w Polsce.

"Po początkowej inwestycji w Niemczech w 2011 roku, firma DaVita pomyślnie zwiększyła swój zasięg w Europie i umocniła swoją obecność w regionie" - powiedział Dennis Kogod, dyrektor ds. operacyjnych DaVita Health Care Partners®.

Jako wiodący usługodawca w zakresie leczenia nefrologicznego w Stanach Zjednoczonych, firma DaVita osiągnęła wyniki kliniczne, które poprawiają się z każdym rokiem od ponad dziesięciu lat i liczy na osiągnięcie takich wyników w Europie.

"Cieszę się, że mogę wnieść do tej transakcji na kontynencie europejskim doświadczenie kliniczne zebrane w ciągu dziesięcioleci i osiągnięcia biznesowe - powiedział Bjorn Englund, prezes DaVita na Europę i Bliski Wschód. - Cieszymy się z możliwości nawiązania silnej współpracy z przedstawicielami służby zdrowia w każdym z tych państwa i tego, że będziemy mogli zapewniać pacjentom wysoką jakość leczenia".

Więcej informacji o firmie DaVita znajduje się na stronie: http://www.davita.com.

DaVita® jest zarejestrowanym znakiem handlowym a DaVita HealthCare Partners jest znakiem usługowym DaVita HealthCare Partners Inc. Inne znaki są własnością ich odpowiednich właścicieli.

Informacje o firmie DaVita

DaVita jest oddziałem dializ firmy DaVita HealthCare Partners Inc., znajdującej się w rankingu Fortune 500®, która dzięki oddziałom zapewnia różnorodną opiekę medyczną pacjentom w całych Stanach Zjednoczonych i za granicą. DaVita, wiodący usługodawca w zakresie leczenia niewydolności nerek, świadczy usługi w zakresie dializy pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek i pacjentów w ostatnim stadium choroby nerek. DaVita dąży do poprawienia jakości życia pacjentów, unowocześniając leczenie kliniczne i oferując zintegrowane plany leczenia, indywidualne zespoły leczenia i dogodne zarządzanie opieką zdrowotną. Od 30 września 2012 r. DaVita prowadziła i zapewniała usługi administracyjne w 1 912 ośrodkach zdrowia znajdujących się w Stanach Zjednoczonych obsługując ok. 150 000 pacjentów. Firma prowadziła również 24 centra dializ znajdujące się w pięciu państwach poza Stanami Zjednoczonymi. DaVita wspiera liczne programy poświęcone stworzeniu pozytywnej i trwałej zmiany w społeczeństwach na całym świecie. Inicjatywy firmy dotyczące szkolenia liderów oraz wysiłki związane z odpowiedzialnością społeczną zostały uznane przez Fortune, Modern Healthcare, Newsweek i WorldBlu. Więcej informacji znajduje się na stronie: http://www.davita.com.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym/sporządzono wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Contacts

DaVita HealthCare Partners Inc.
Skip Thurman
biuro: (303) 876-6610
tel. kom. (720) 300-0041
e-mail: Skip.Thurman@davita.com

Release Summary

DaVita, a leading global dialysis company, announced that it has acquired clinics in Portugal and Poland.

Contacts

DaVita HealthCare Partners Inc.
Skip Thurman
biuro: (303) 876-6610
tel. kom. (720) 300-0041
e-mail: Skip.Thurman@davita.com