Clean Development Mechanism keurt methodologie Arcadia voor CO2-krediet goed

Arcadia Biosciences developed a new carbon credit methodology in collaboration with the Ningxia Academy of Agricultural and Forestry Sciences (NAAFS) in China. NAAFS carried out field trials with conventional crops to develop greenhouse gas emissions data that were critical to the new methodology. [Source: Arcadia Biosciences, Inc.]

DAVIS, Calif.--()--Arcadia Biosciences, een agrarisch technologiebedrijf dat zich richt op de ontwikkeling van technologieën en producten die het milieu en de menselijke gezondheid ten goede komen, heeft vandaag aangekondigd dat de raad van bestuur van Clean Development Mechanism (CDM) van de Verenigde Naties inzake Klimaatverandering Arcadia's methodologie heeft goedgekeurd. Met deze methodologie kunnen boeren CO2-krediet verdienen door minder gebruik te maken van meststoffen in combinatie met Nitrogen Use Efficient (NUE) zaden. Arcadia's NUE technologie maakt het mogelijk hoge gewasopbrengsten te realiseren met beduidend mindere hoeveelheid stikstofkunstmest. De goedgekeurde methode is van toepassing op alle gewassen die zijn geplant met NUE zaad.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal welke als enige juridische geldigheid beoogt.

Contacts

Arcadia Biosciences, Inc.
Jeff Bergau
jeff.bergau@arcadiabio.com
+1-312-217-0419

Contacts

Arcadia Biosciences, Inc.
Jeff Bergau
jeff.bergau@arcadiabio.com
+1-312-217-0419