Arden Asset Management lanceert innovatief beleggingsfonds van $700 miljoen om managers van hedgefondsen toegang te bieden tot dagelijkse liquiditeit

Fonds vormt een mijlpaal in de uitbreiding van het beleggingsuniversum voor pensioengelden, en vormt een aanvulling op de bestaande institutionele focus

NEW YORK--()--Arden Asset Management LLC (“Arden”), een vooraanstaande onafhankelijke firma voor het beheer van alternatieve activa met $7,5 miljard in beheer, heeft bekendgemaakt dat het met ingang van 17 december 2012 een open beleggingsfonds heeft opgezet met meer dan $700 miljoen aan middelen. Het Arden Alternative Strategies Fund (Ticker: ARDNX), dat beleggers toegang biedt tot professioneel beheerde hedgefondsstrategieën, heeft het doel het kapitaal te laten groeien. Om deze doelstelling te verwezenlijken probeert het fonds een lage correlatie te bereiken met de belangrijkste equity en fixed-income markten in een dagelijks liquiditeitsformaat.

Het fonds vormt een aanvulling op de kernactiviteiten van Arden - het bieden hedgefondsoplossingen op maat, beheerde accounts, gemengde middelen en andere middelen voor internationale institutionele cliënten en pensioenfondsen.

Averell H. Mortimer, President en Chief Executive Officer, zegt: “Nu dat de wereldbevolking langer leeft en meer zeggenschap wenst over hun financiële planning, is er grote behoefte aan toegang tot alternatieve beleggingsproducten, met name binnen het vastgestelde bijdragengebied. Het doet ons deugd gevarieerde alternatieve beleggingsstrategieën te kunnen bieden door middel van ons innovatieve dagelijkse liquiditeitsproduct. Het bieden van uitgebreidere toegang en keus is duidelijk de weg van de toekomst, en we geloven dat ons programma een uitstekende manier is voor het aanbrengen van een grotere verscheidenheid in portfolio’s. Het programma vormt een mijlpaal op het gebied van de uitbreiding van het beleggingsuniversum voor pensioengelden. Wij denken dat dit fonds een revolutie teweeg zal brengen.”

“Het doet ons met name genoegen dat het programma wordt beheerd door beleggingsmanagers van hoge kwaliteit, die het belang inzien van deze gelegenheid om een aandeel te hebben in de gestage groei op het gebied van zelfbeheerde pensioengelden,” aldus Managing Director Henry P. Davis, die aan de leiding stond van het Arden-team voor het beleggingsfondsinitiatief.

Arden Asset Management LLC, opgericht in 1993, is een vooraanstaande internationale firma voor alternatief activabeheer met kantoren in New York en Londen. Arden is als beleggingsadviseur geregistreerd bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC), en Arden Asset Management (U.K.), Ltd., een zustermaatschappij van Arden, is geautoriseerd en wordt gereguleerd door de Britse Financial Services Authority (FSA). Tot de institutionele en particuliere beleggers van Arden behoren belastbare en niet-belastbare cliënten uit de Verenigde Staten, Canada, Zuid-Amerika, het Verenigd Koninkrijk, Europa, Australië, Japan en de rest van Azië.

Het fonds kan allocaties op elk moment verschuiven van de ene manager naar de andere en/of van de ene strategie naar de andere. Daarnaast kan de adviseur, in naam van het fonds, besluiten een of meer van de hierboven genoemde strategieën of managers niet te gebruiken, of nieuwe managers en strategieën toe te voegen. De managers waarover hierboven wordt gesproken dienen dus slechts ter illustratie, en moeten niet worden gezien als bepalend voor de samenstelling van het portfolio van het fonds (en de groep managers die het beheer erover voeren) op de langere termijn.

* Het fonds wordt gedistribueerd door Arden Securities LLC. Beleggers dienen de beleggingsdoelstellingen, risico’s en kosten van het fonds nauwgezet te overwegen alvorens in het fonds te beleggen. Voor een prospectus met deze en andere belangrijke informatie kunt u bellen naar +1-866-773-7145. U kunt ook een bezoek brengen aan www.ardenfunds.com, alwaar u de prospectus online kunt bekijken en downloaden. Lees de prospectus zorgvuldig door alvorens u tot beleggen overgaat.

Aan de beleggingen van het fonds zijn diverse risico’s verbonden waardoor de nettowaarde van de middelen in het fonds kunnen fluctueren. Het is dus mogelijk dat de waarde van uw belegging in het fonds afneemt en dat u geld verlest. De werkelijke risicogevoeligheid van het beleggingsprogramma van het fonds varieert in de loop der tijd, afhankelijk van diverse factoren, met inbegrip van, doch niet beperkt tot, de beslissingen van de adviseur met betrekking tot de allocatie. Veel van de strategieën van het fonds hebben betrekking op "speculatieve" beleggingsprogramma’s. Als belegger in het fonds loopt u dus een veel groter risico op verliezen dan bij beleggingen in een meer traditioneel beleggingsfonds. Er is ook geen garantie dat de adviseur of onderadviseurs de doelstellingen van het fonds zullen realiseren. Als u in het fonds belegt, is uw belegging onderhevig aan diverse risico’s. Lees de prospectus voor meer informatie over de risico's waaraan het fonds onderhevig is.

Aandelen in het fonds kunnen in waarde dalen, en er is een risico dat u geld verliest als u in het fonds belegt.

Registratie bij de SEC duidt niet op een bepaald niveau van vaardigheid of training, of op goedkeuring door de SEC.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal welke als enige juridische geldigheid beoogt.

Contacts

Sard Verbinnen & Co
Jonathan Gasthalter/Paul Caminiti, +1-212-687-8080

Contacts

Sard Verbinnen & Co
Jonathan Gasthalter/Paul Caminiti, +1-212-687-8080