Analyse van post-progressie resultaten in MM-015 studie gepresenteerd op American Society of Hematology jaarlijkse vergadering

ABSTRACT #944

BOUDRY, Switzerland--()--Celgene International Sàrl heeft vandaag de resultaten bekendgemaakt van een analyse van de post-progressie resultaten in MM-015, een fase III studie van continue REVLIMID (lenalidomide) plus melfalan en prednison vergeleken met een vaste cyclus van MPR, gevolgd door placebo van of melfalan en prednison, gevolgd door een placebo bij nieuw gediagnosticeerde patiënten met multipel myeloom.

De uiteindelijke analyse van het onderzoek toonde eerder een verbetering aan van de progressievrije overleving (PFS) bij patiënten die MPR-R kregen in vergelijking met MP. In deze post-progressie analyse konden patiënten met een progressieve ziekte zich inschrijven voor een extensiefase. Ze kregen lenalidomide met of zonder dexamethason.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal welke als enige juridische geldigheid beoogt.

Contacts

Celgene International Sàrl
Investors:
+41 32 729 8303
ir@celgene.com
or
Media:
+41 32 729 8304
media@celgene.com

Contacts

Celgene International Sàrl
Investors:
+41 32 729 8303
ir@celgene.com
or
Media:
+41 32 729 8304
media@celgene.com