Program dachowych instalacji solarnych dena:
Spółka Solarsystemhaus Mp-tec współpracuje z Politechniką Warszawską w zakresie bardziej efektywnego wykorzystania energii słonecznej

EBERSWALDE & WARSZAWA--()--W ramach powołanego przez Niemiecką Agencję Energetyczną Deutsche Energie-Agentur GmbH „Programu dachowych instalacji solarnych dena“ wspieranego przez Federalne Ministerstwo Gospodarki i Technologii w związku z inicjatywą eksportową „Energie odnawialne“ spółka Mp-tec GmbH & Co.KG podpisała umowę o współpracy z Politechniką Warszawską. W ramach projektu na kampusie uniwersyteckim budowane są obecnie dwie instalacje fotowoltaiczne.

Jest to jedna instalacja solarna stała i jedna instalacja z systemem naprowadzającym o całkowitej mocy 8,64 kWp. Zainstalowanie obu urządzeń bezpośrednio obok siebie umożliwia optymalne, długofalowe porównanie uzysków, stanowiąc idealne rozwiązanie pozwalające na zademonstrowanie różnic między instalacją stałą a instalacją z systemem naprowadzającym.

Jedną z jednostek Politechniki jest Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki, któremu podlega Laboratorium Fotowoltaiki, polski ośrodek badawczy zajmujący się fotowoltaiką. „Cieszymy się, że udało nam się pozyskać tak wybitnego partnera jak Politechnika Warszawska, który wykonuje niezależne, długoterminowe pomiary uzysku z instalacji z systemem naprowadzającym i porównuje je z instalacjami stałymi. Jednocześnie instalacje pokazowe i warsztaty umożliwią transfer wiedzy, z której skorzystają w szczególności studenci.” – powiedział Michael Preißel, Prezes eberswaldzkiej firmy Solarsystemhaus Mp-tec.

Oprócz współpracy świata gospodarki i wiedzy, ważnym celem prowadzonego przez firmę Mp-tec projektu jest pozyskanie polskiego rynku do wdrażania rozwiązań fotowoltaicznych. Pierwsze, konkretne działania spółka Mp-tec podjęła już w październiku, zakładając wspólnie z firmą Torell Technology spółkę joint-venture Mp-tec Solar Poland. Dotychczas w całej Polsce działają instalacje generujące moc pochodzenia fotowoltaicznego poniżej dziesięciu MWp, jednak w świetle zmiany ustawy w 2013 r. i powiązanego z nią wspierania energii słonecznej eksperci zajmujący się energetyką spodziewają się znacznego zwiększenia udziału rozwiązań wykorzystujących ten rodzaj energii.

Do budowy instalacji wykorzystano wyłącznie produkty produkcji niemieckiej. Duża część instalacji to produkty stworzone i wytworzone przez Mp-tec. Należy do nich, oprócz zamontowanych wysokowydajnych modułów serii S-Line, także jednonożny system do ustawiania konstrukcji wolnostojących oraz wyróżniony nagrodą Plus X system naprowadzający Skytrap Plus.

Projektowi towarzyszą liczne spotkania informacyjne i szkolenia, podczas których studenci oraz osoby zainteresowane będą mogli poszerzyć wiedzę na temat fotowoltaiki i projektu. Uroczyste uruchomienie instalacji ma się odbyć jeszcze w grudniu 2012 r.

INFORMACJE PODSTAWOWE

Inicjatywa eksportowa
Poprzez inicjatywę eksportową „Energie odnawialne” Federalne Ministerstwo Gospodarki i Technologii wspiera eksport i rozpowszechnianie na rynkach zagranicznych niemieckich technologii w zakresie energii odnawialnych. Inicjatywa pomaga małym i średnim przedsiębiorstwom z Niemiec w pozyskiwaniu rynków zbytu zagranicą oraz skutecznym umacnianiu swojej pozycji. W ramach inicjatywy eksportowej przedsiębiorstwom udostępniany jest kompleksowy pakiet działań, za pomocą którego mogą w szybki, kompaktowy i skuteczny sposób pozyskać docelowy rynek.
www.exportinitiative.bmwi.de

dena
Niemiecka Agencja Energetyczna Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena) to centrum kompetencji w zakresie wydajności energetycznej, energii odnawialnych i inteligentnych systemów energetycznych. Celem spółki dena jest wytwarzanie i wykorzystanie energii w jak najbardziej wydajny, bezpieczny, korzystny cenowo i przyjazny dla klimatu sposób – na poziomie krajowym i międzynarodowym. Dlatego dena współpracuje z przedstawicielami świata polityki, gospodarki i społeczeństwa. Udziałowcami w spółce dena jest Republika Federalna Niemiec, Grupa Bankowa KfW Bankengruppe, Allianz SE, Deutsche Bank AG i DZ BANK AG.
www.dena.de

Program dachowych instalacji solarnych dena
Poprzez powołany w 2004 r. „Program dachowych instalacji solarnych dena” Niemiecka Agencja Energetyczna dena wspomaga zajmującym się energią słoneczną firmom w pozyskiwaniu nowych rynków. W atrakcyjnych krajach docelowych są montowane pokazowe instalacje solarne, przy czym zapewniona jest duża uwaga ze strony opinii publicznej i reklama oraz realizowanych jest wiele różnych działań z zakresu PR, marketingu i szkoleń. Celem tych wspieranych przez Federalne Ministerstwo Gospodarki i Technologii (niem. BMWi) w ramach inicjatywy eksportowej „Energie odnawialne” projektów modelowych jest zademonstrowanie jakości niemieckich produktów z dziedziny energii odnawialnych, jak i ułatwienie firmom uczestniczącym w projektach wejścia na nowe rynki i pozyskania tam dobrej pozycji.
www.exportinitiative.de/solardachprogramm

Mp-tec
Jako producent, sprzedawca i usługodawca projektowy spółka Solarsystemhaus, Mp-tec jest w całych Niemczech, jak i na wielu rynkach międzynarodowych partnerem specjalistycznych sklepów, zakładów instalacyjnych, projektantów i inwestorów. To założone w 2002 r. przez Prezesa Michaela Preißla przedsiębiorstwo z Eberswalde wyspecjalizowało się w tworzeniu i produkcji systemów do solarnej energii elektrycznej i cieplnej oraz konstrukcji stelażowych.
www.mp-tec.de

Politechnika Warszawska
Politechnika Warszawska została założona w 1826 r. i posiada dziś 17 wydziałów, na których uczy się ok. 30 000 studentów. Jedną z jednostek Politechniki jest także Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki, któremu podlega Laboratorium Fotowoltaiki – wiodący ośrodek badawczy w Polsce zajmujący się fotowoltaiką.
www.pw.edu.pl

Agnes Elektromax
Firma Agnes Elektromax została założona w 2005 r. przez Macieja Juźwika. Przedsiębiorstwo oferuje szeroki zakres usług w zakresie instalacji elektrycznych dla klientów końcowych i przemysłu. Agnes Elektromax dysponuje, jako jedna z niewielu firm w Polsce, długoletnim doświadczeniem w dziedzinie montażu instalacji fotowoltaicznych.
www.agnes-elektromax.pl

Contacts

Kontakt dla prasy
mp-tec GmbH & Co. KG
Prasa i PR
Anja Kroll
tel.: +49 33 34.59 44 89
faks: +49 33 34.59 44 85
presse@mp-tec.de

Contacts

Kontakt dla prasy
mp-tec GmbH & Co. KG
Prasa i PR
Anja Kroll
tel.: +49 33 34.59 44 89
faks: +49 33 34.59 44 85
presse@mp-tec.de