Systemom energetycznym nadal dużo brakuje do bycia zrównoważonymi – ostrzega raport Światowa Rada Energetyczna

DOHA, Katar--()--Publikowany corocznie przez Światowa Rada Energetyczna (WEC, World Energy Council) indeks odnawialnych źródeł energii pokazuje, że większość z ponad 90 krajów, które zostały poddane ocenie, są jest jeszcze daleko od osiągnięcia w pełni zrównoważonych systemów energetycznych.

Opublikowany na Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu (COP-18) indeks jest częścią raportu WEC za rok 2012 odnośnie World Energy Trillema (Trylemat Energetyki Światowej) pod nazwą "Time to get real - the case for sustainable energy policy" ("Czas pozbyć się złudzeń - kwestia polityki w zakresie zrównoważonej energii"), który ocenia kraje pod kątem ich wpływu na klimat i energię. Okazuje się, że większości państw nadal nie udało się zrównoważyć sprzecznych priorytetów, określanych przez WEC, jako tzw. "trylemat energetyczny".

W badaniu zapytano także społeczność światowych liderów z branży należących do WEC o to, jakich działań oczekują od decydentów, aby móc zapewnić 7 miliardom ludzi na świecie zrównoważoną energię.

Joan MacNaughton - główny przewodniczący prac nad raportem:

"W ostatecznym rozrachunku to środowisko biznesowe najlepiej rozumie, co sprawdza się w praktyce i do kogo będą należeć kluczowe decyzje inwestycyjne. Obecnie zwracamy się do władz, aby przeanalizowały ten raport i nawiązały współpracę ze środowiskiem biznesu w celu wypracowania jasnych, przejrzystych i spójnych polityk, które przyniosą oczekiwane przez nich rezultaty".

Zalecenia lidera z branży zostaną teraz przekazane środowisku ministrów i decydentów WEC wraz ze wspólnymi zaleceniami odnośnie bardziej zrównoważonego systemu energetycznego, które mają być zaprezentowane na spotkaniu Światowej Rady Energetycznej w Korei Południowej w 2013 roku.

Mark Robson - partner Oliver Wyman oraz projektu w pracach nad raportem:

"Prywatne inwestycje w infrastrukturę niskoemisyjną i energetyczną są o wiele za małe. Deficyt ten można uzupełnić, ale w chwili obecnej jest to utracona szansa. Nasz raport jasno stwierdza, że cała branża spogląda w kierunku decydentów, szukając zapewnienia, że ich inwestycje nie staną się nieopłacalne ze względu na zmiany w polityce. Politycy muszą stworzyć zasady, które pozostają niezmienne i łączą się z innymi politykami".

Analizując 22 różne wskaźniki, można stwierdzić na podstawie indeksu odnawialnych źródeł energii, że wśród pierwszej 10 krajów z najlepszymi wynikami w 2012 r. znalazły się odpowiednio: Szwecja, Szwajcaria, Kanada, Norwegia, Finlandia, Nowa Zelandia, Dania, Japonia, Francja i Austria. Nawet najlepsi napotykają jednak na swojej drodze wyzwania, a przechodzące przez kolejne fazy rozwoju kraje zmagają się w poszczególnych obszarach z problemami.

Pierre Gadonneix - przewodniczący WEC:

"Wszystkie kraje stawiają czoło wyzwaniom w przejściu na bardziej bezpieczną, przyjazną dla środowiska i sprawiedliwą energetykę. Jeśli nie chcemy zaprzepaścić szansy na zdobycie zrównoważonej energii dla wszystkich, musimy podejść do tego problemu realnie".

Raport i film wideo można pobrać ze strony: http://www.worldenergy.org.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym/sporządzono wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Contacts

Stuart Neil
dyrektor ds. komunikacji
tel. (+44)7879998261
e-mail: neil@worldenergy.org

Contacts

Stuart Neil
dyrektor ds. komunikacji
tel. (+44)7879998261
e-mail: neil@worldenergy.org