Energetické systémy mají stále daleko k trvalé udržitelnosti, varuje zpráva Světového energetického výboru

Dohá (Katar )--()--Světový energetický výbor (World Energy Council - WEC) ve své každoroční zprávě o indexu trvalé udržitelnosti v energetice (Energy Sustainability Index) uvádí, že více než 90 z hodnocených zemí je stále velmi daleko od zajištění trvalé udržitelnosti svých energetických systémů.

Tato zpráva byla zveřejněna v Dohá na konferenci COP-18 a je součástí globální zprávy WEC pro rok 2012 s názvem Trilema světové energetiky (World Energy Trilemma) s podtitulem “Čas na skutečnou práci – případ politiky trvale udržitelné energetiky”, ve které jsou jednotlivé země seřazeny do žebříčku podle toho, jak si vedou v oblasti trvalé udržitelnosti a energetické hospodárnosti. Ve zprávě se uvádí, že většina zemí stále nenašla rovnováhu mezi třecími plochami, které WEC nazývá "energetické trilema".

V rámci studie byli také hlavní představitelé Světového energetického výboru (WEC) dotázáni na to, co potřebují od politiků, aby bylo možné trvale udržitelnou energii zpřístupnit všem 7 miliardám lidí na světě.

Joan MacNaughton, výkonný ředitel studie:

“Nakonec jsou to podnikatelé a firmy, kdo nejvíce rozumí tomu, co v praxi funguje a budou činit zásadní investiční rozhodnutí. Žádáme nyní vlády jednotlivých států, aby si tuto zprávu přečetli, spojili se s podnikateli a firmami a vytvořili jasnou, transparentní a smysluplnou politiku, která umožní dosáhnout požadovaných výsledků.”

Názory vedoucích představitelů průmyslu budou nyní předloženy komunitě ministerských poradců a politiků výboru WEC a společná doporučení pro trvale udržitelné energetické systémy budou přednesena na 13. Světovém energetickém kongresu v Jižní Koreji.

Mark Robson, partner ve firmě Oliver Wyman a projektový partner studie:

“Je velký nedostatek soukromých investic do energetických infrastrukturních projektů a projektů generujících nízké emise uhlíku. Tento nedostatek je možné vyplnit, ale zatím jsme příležitost k tomu nevyužili. Naše zpráva ukazuje, že průmysl se obrací k politikům, aby zajistili, že jejich investice nebudou prodělečné v důsledku politických změn. Proto musí politici vytvořit takový právní rámec, který zůstane stabilní po dlouhou dobu a bude možné jej bez problémů zasadit do existujících rámců.”

Na základě 22 různých ukazatelů zjistila zpráva Energy Sustainability Index organizace WEC, že nejlépe si v roce 2012 vedli Švédsko, Švýcarsko, Kanada, Norsko, Finsko, Nový Zéland, Dánsko, Japonsko, Francie a Rakousko. Nicméně i ty nejlepší země musí čelit různým problémům a v různých fázích projektů mohou narazit na specifické problémy, na které bude nutné reagovat.

Pierre Gadonneix, předseda představenstva WEC:

“Všechny země se musí při přechodu na bezpečnější, ekologicky šetrnější a vyváženější energetické systémy vypořádat s řadou problémů. Pokud chceme nabídnout trvale udržitelnou energii všem lidem na celém světě, musíme do toho jít naplno.”

Zprávu a video si můžete stáhnout na webové stránce http://www.worldenergy.org

Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy

Contacts

Stuart Neil
ředitel pro komunikaci
neil@worldenergy.org
(+44)7879998261

Contacts

Stuart Neil
ředitel pro komunikaci
neil@worldenergy.org
(+44)7879998261