AES Solar voltooit schuldfinanciering voor een totaalbedrag van ruim $750 miljoen

ARLINGTON, Virginia--()--AES, een joint-venture van The AES Corporation (NYSE: AES) en Riverstone Holdings LLC, heeft vandaag bekendgemaakt drie financieringen rond te hebben gekregen voor een totaalbedrag van $752 miljoen, inclusief een projectfinanciering voor een fotovoltaïsche zonne-energiecentrale van 266 megawatt (“MW”) in de Verenigde Staten, een projectfinanciering voor een portfolio van drie fotovoltaïsche energiecentrales met een totale capaciteit van 22,4 MW in Frankrijk, en een doorlopende bedrijfskredietfaciliteit voor AES Solar. Het wereldwijde portfolio van AES Solar omvat nu in totaal meer dan 500 MW, operationeel of in aanbouw, verspreid over zeven landen, waarmee AES Solar een van de grootste eigenaars en operators van fotovoltaïsche zonne-energiecentrales ter wereld is. Merk op dat de aanduidingen in MW gelijkstroomwaarden ("DC") zijn.

Vorige week heeft AES Solar de financiering van het Mount Signal Solar-project (tevens bekend als Imperial Valley Solar 1, of IVS1), een fotovoltaïsche zonne-energiecentrale met een capaciteit van 266 MW in Imperial County, California afgerond en de constructie ervan in gang gezet. Het project zal naar verwachting begin 2014 volledig operationeel zijn, en de output leveren aan San Diego Gas & Electric Company in het kader van een langlopende energie-aankoopovereenkomst. Mount Signal Solar is ontwikkeld in een samenwerkingsverband met 8minutenergy Renewables, LLC (“8minutenergy”) en is het eerste van een reeks projecten met volledige vergunning in Imperial County waaraan AES Solar in samenwerking met 8minutenergy werkt. De financiering is gestructureerd in twee tranches: een langlopende institutionele tranche van $416 miljoen, geleid door Morgan Stanley & Co. LLC en Citigroup Global Markets, Inc. als Joint Lead Placement Agents en Rabo Securities USA, Inc. en DNB Markets Inc. als Co-Placement Agents, en een kontante lening van $220 miljoen, verstrekt door Morgan Stanley Senior Funding en Citibank, N.A. Rabobank International en DNB Bank ASA verstrekten eveneens gerelateerde kredietbrieven in het kader van de projectfinanciering.

"We zijn verheugd over de start van de constructie van dit belangrijke zonne-energieproject. Het is het eerste van een reeks projecten die we gaan ontwikkelen in de Imperial Valley," aldus Bob Hemphill, CEO van AES Solar. "Dit project betekent een verdubbeling van de omvang van het portfolio van ons bedrijf en zal elektriciteit gaan leveren aan meer dan 65.000 huishoudens in California."

Vorige maand sloot AES Solar een lening van €70 miljoen ($90 miljoen) zonder regres af bij meerdere leningverstrekkers voor de financiering van een portfolio van 22,4 MW in Frankrijk. HSH Nordbank trad op als Lead Arranger voor deze kredietfaciliteit met een looptijd van 18 jaar. Het portfolio bestaat uit een fotovoltaïsch zonne-energieproject van 12 MW in de buurt van Toulouse, een fotovoltaïsch zonne-energieproject van 8,7 MW in de buurt van Lyon en een fotovoltaïsch zonne-energieproject van 1,7 MW, eveneens in de buurt van Toulouse. Deze drie fotovoltaïsche energiecentrales zijn alle drie in de eerste helft van 2012 commercieel operationeel geworden. De kredietfaciliteit is gebruikt voor de herfinanciering van het actieve vermogen dat tijdens de constructie is geïnvesteerd.

De derde transactie, die eveneens is afgerond in oktober 2012, is de eerste bedrijfskredietfaciliteit van AES Solar die bestaat uit een doorlopend krediet van €20 miljoen ($26 miljoen) met middellange looptijd, die wordt gebruikt voor het verwerven van werkkapitaal en aanvullende financiële flexibiliteit voor AES Solar. De Lead Arranger voor deze kredietfaciliteit is Goldman Sachs Bank USA.

“De combinatie van deze reeks financieringen is illustratief voor de breedte van de bedrijfsactiviteiten van AES Solar binnen de diverse markten, en de uiteenlopende configuraties en grootten van de fotovoltaïsche zonne-energiecentrales,” aldus Becky Cranna, CFO van AES Solar. “We verheugen ons erop op creatieve wijze de wereld meer energie te leveren door middel van fotovoltaïsche zonne-energiecentrales.”

AES Solar is een van de grootste eigenaars en operators van fotovoltaïsche zonne-energiecentrales ter wereld. Met de vier nieuwe projecten in de Verenigde Staten en Frankrijk wordt het portfolio van AES Solar uitgebreid tot meer dan 500 MW, operationeel of in aanbouw, in de VS, Italië, Spanje, Frankrijk, Bulgarije, India en Griekenland.

Over AES Solar

AES Solar is een joint-venture van de AES Corporation en Riverstone Holdings LLC, gevormd voor het ontwikkelen, bezitten en exploiteren van fotovoltaïsche zonne-energiecentrales. AES Solar bezit momenteel 256 MW aan operationele capaciteit in de VS, Italië, Spanje, Frankrijk, Bulgarije, India en Griekenland, en ontplooit daarnaast aanzienlijke ontwikkelingsactiviteiten in de Verenigde Staten en in andere landen. Meer informatie: www.aes-solar.com.

Over Riverstone Holdings

Riverstone Holdings LLC, opgericht in 2000, is een energiegerichte private equity onderneming met $23 miljard aan equitykapitaal, verworven door middel van zeven beleggingsfondsen en investeringsdeelnames, inclusief het grootste fonds voor duurzame energie ter wereld. Riverstone leidt investeringen voor buyout en kapitaalaangroei in de midstream, exploratie & productie, olievelddiensten, energie- en duurzame sectoren van de energetische industrie. Met kantoren in New York, Londen en Houston, is het bedrijf een $19,6 miljard tellende verbintenis aangegaan voor 91 investeringen in Noord-Amerika, Latijns-Amerika, Afrika, Europa en Azië. Meer informatie: www.riverstonellc.com.

Over The AES Corporation

The AES Corporation (NYSE: AES) is een internationaal energiebedrijf op de Fortune 200-lijst. Het bedrijf levert betaalbare, duurzame energie aan 27 landen door middel van een gevarieerd portfolio van distributiebedrijven, naast thermale en duurzame energie-opwekkingsfaciliteiten. Het personeelsbestand van 27.000 medewerkers zet zich in voor een uitmuntende dienstverlening en het voldoen aan de voortdurend veranderende energiebehoeften van de wereld. De omzet over 2011 bedroeg $17 miljard en AES beschikt in totaal over $45 miljard aan middelen in eigendom en beheer. Meer informatie: www.aes.com.

Safe Harbour-verklaring van The AES Corporation

Dit persbericht bevat uitspraken met betrekking tot de toekomst (“forward-looking statements”) in de zin van de Securities Act uit 1933 en de Securities Exchange Act uit 1934. Tot dergelijke uitspraken tot de toekomst behoren, onder andere, uitspraken met betrekking tot toekomstige inkomsten, groei en financiële en operationele resultaten. Uitspraken met betrekking tot de toekomst zijn niet bedoeld als garantie voor resultaten in de toekomst, maar zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen van AES op basis van redelijke aannamen. Voorspelde financiële gegevens zijn gebaseerd op bepaalde materiële aannamen. Tot deze aannamen behoren, onder andere, de zorgvuldige schatting van AES van rentetarieven in de toekomst, kosten van grondstoffen en vreemde valuta, voortzetting van normale operationele prestaties en elektriciteitsvolume bij de distributiebedrijven van AES en operationele prestaties bij de opwekkingsbedrijven van AES consistent met tot dusver behaalde niveaus, evenals de verwezenlijking van onze geplande verbeteringen van de productiviteit en beleggingen in incrementele groei bij een genormaliseerd investeringsniveau en een rendement in overeenstemming met ervaringen uit het verleden.

Het uiteindelijke resultaat zou wezenlijk kunnen afwijken van hetgeen wordt gepresenteerd in de uitspraken van AES met betrekking tot de toekomst, als gevolg van risico’s, onzekerheden en andere factoren. Belangrijke factoren die de werkelijke resultaten zouden kunnen beïnvloeden worden besproken in de documenten die door AES zij ingediend bij de Securities and Exchange Commission (de “SEC”), met inbegrip van, doch niet beperkt tot, de risico’s die worden besproken in artikel 1A “Risk Factors” en artikel 7: “Management's Discussion & Analysis” in het jaarrapport 2011 van AES op formulier 10-K en in documenten die daarna zijn ingediend bij de SEC. De lezers wordt aangeraden de documenten die door AES zijn ingediend te lezen om meer te weten te komen over de risicofactoren zijn een rol spelen bij de activiteiten van AES. AES neemt niet de verplichting op zich uitspraken met betrekking tot de toekomst te actualiseren of te herzien, ongeacht of sprake is van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of andere factoren.

Aandeelhouders die een exemplaar van het jaarrapport van het AES over 2011 op formulier 10-K, bij het SEC ingediend op of rond 24 februari 2012, wensen te ontvangen, kunnen kosteloos een exemplaar (zonder bijlagen) aanvragen bij het Office of the Corporate Secretary, The AES Corporation, 4300 Wilson Boulevard, Arlington, Virginia 22203, USA. De bijlagen kunnen eveneens worden aangevraagd, maar daarvoor wordt een vergoeding voor de reproductiekosten in rekening gebracht. Een kopie van het Formulier 10-K is te verkrijgen op de website van AES: www.aes.com.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal welke als enige juridische geldigheid beoogt.

Contacts

AES Solar
Ellen Gallup, +1 703 682 6431

Contacts

AES Solar
Ellen Gallup, +1 703 682 6431