Merrill Lynch & Co., Inc. dient driemaandelijks rapport op Formulier 10-Q in

CHARLOTTE, North Carolina--()--Merrill Lynch & Co., Inc. heeft vandaag aan de houders van haar waardepapieren bekend gemaakt dat het driemaandelijkse rapport op Formulier 10-Q voor het kwartaal eindigende op 30 september 2012 op 8 november 2012 is ingediend bij de U.S. Securities and Exchange Commission (“SEC”).

Merrill Lynch & Co., Inc. maakt alle documenten die bij de SEC worden ingediend toegankelijk via de bedrijfswebsite van de Bank of America: http://phx.corporate-ir.net/phoenix.zhtml?c=71595&p=irol-secmerrill.

De SEC houdt een website bij met rapporten, volmachtverklaringen en andere informatie van organisaties die hun documenten elektronische indienen bij de SEC. Deze materialen kunnen langs elektronische weg worden verkregen via de website van de SEC: www.sec.gov.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal welke als enige juridische geldigheid beoogt.

Contacts

Contactpersoon voor beleggers:
Bank of America
Jonathan Blum, +1-212-449-3112
Patricia Noneman, +1-980-388-3591

Contacts

Contactpersoon voor beleggers:
Bank of America
Jonathan Blum, +1-212-449-3112
Patricia Noneman, +1-980-388-3591