Prezentacja najważniejszych informacji z trwających inicjatyw SECURE THE FUTURE ("Ocalmy przyszłość") na międzynarodowej konferencji na temat AIDS w stolicy Meksyku

MEXICO CITY--()--Bristol-Myers Squibb Company (NYSE: BMY) oraz Fundacja Bristol-Myers Squibb ogłosiły dziś rozpoczęcie programu pomocy technicznej (Technical Assistance Programme - TAP) w ramach projektu SECURE THE FUTURE®, który jest innowacyjną inicjatywą dotyczącą transferu umiejętności. Program został zaprojektowany w celu umożliwienia społecznościom krajów dotkniętych problemem HIV/AIDS optymalizacji dostarczania usług związanych z ogólną terapią i kontrolą wirusa HIV. SECURE THE FUTURE TAP umożliwia zarówno grupom, jak i jednostkom w obrębie danej społeczności identyfikację potrzeb, wprowadzanie rozwiązań, organizację i wzmacnianie zasobów własnych oraz stwarzanie potencjału pozwalającego na zwiększenie efektywności i wydajności programów pomocy potrzebującym.

Nowy program SECURE THE FUTURE TAP wynika z dotychczasowych sukcesów, doświadczeń i wiedzy, zebranych podczas dziewięciu lat trwania projektu SECURE THE FUTURE, największego zorganizowanego przedsięwzięcie filantropijnego mającego na celu zwalczanie HIV/AIDS na terenach Afryki Subsaharyjskiej. Od momentu rozpoczęcia programu w 1999 r. udało się zgromadzić 150 milionów dolarów w 12 afrykańskich krajach. Szczególny nacisk został położony na programy wspierające leczenie całych społeczności, opiekę nad dziećmi i rozwój infrastruktury. Podczas warsztatów budowania umiejętności oraz prezentacji i spotkań z ekspertami w ramach odbywającej się w tym tygodniu w stolicy Meksyku światowej konferencji na temat AIDS uczestnicy będą dzielić się doświadczeniami pochodzącymi z programów społecznościowych wspieranych przez SECURE THE FUTURE.

"Projekt SECURE THE FUTURE Fundacji Bristol Meyers-Squibb przez dziewięć lat opierał się na współpracy z partnerskimi społecznościami w Afryce. Miał na celu opracowanie nowych sposobów reagowania na epidemię AIDS w szczególnie dotkniętych nią społecznościach i przy ograniczonych zasobach materialnych - powiedział John Damonti, przewodniczący Fundacji Bristol Meyers- Squibb. - Ciężka praca naszych partnerów i ekip przy propagowaniu opieki nad zarażonymi wirusem HIV jak do tej pory dała nam możliwość sprawdzenia, które metody są skuteczne, a które należy zmodyfikować. Ten nowy program pomocy technicznej świadczy o dalszym rozwoju naszego zaangażowania we wprowadzanie praktycznych i wydajnych rozwiązań, które byłyby odpowiedzią na rzeczywiste potrzeby - zarówno osób świadczących pomoc medyczną jak i odbiorców tej pomocy.

Program SECURE THE FUTURE TAP wprowadza ponad pięćdziesięcioosobowy zespół ekspertów, którego zadaniem jest współpraca z grupami i jednostkami w obrębie danych społeczności, oraz zapewnia wysoce zindywidualizowaną pomoc, mającą na uwadze niespełnione potrzeby i priorytety osób otrzymujących pomoc. Zespół składa się z osób kierujących programem, osób pracujących w terenie, badaczy, specjalistów w dziedzinach opieki nad sierotami i innymi bezbronnymi dziećmi, mobilizacji społeczności i budowania potencjału a także ekspertów z zakresu monitoringu i oceny, zabezpieczania żywności, działalności mającej na celu generowanie przychodu, nadzoru i zarządzania finansami. Projekt SECURE THE FUTURE zapewnia pełne wsparcie w rozlokowywaniu członków zespołu TAP, dystrybucji stosowanych środków oraz opieki.

Program SECURE THE FUTURE TAP opiera się na wnioskach, doświadczeniach i skutecznych modelach projektu SECURE THE FUTURE oraz wspiera przedsiębiorczość społeczną, by umocnić rozwój zrównoważony. Partnerzy lokalni posiadają niezbędne umiejętności i zasoby, które pozwalają na dalsze przekazywanie nowych umiejętności. Ponadto, sieć programu SECURE THE FUTURE może połączyć organizacje pozarządowe i organizacje o charakterze społecznościowym z odpowiednimi partnerami, z którymi można będzie ubiegać się o przyznanie kapitału początkowego dla zapoczątkowania inicjatyw.

"W ramach programu pomocy technicznej zamierzamy kontynuować politykę 'oddolnego podejścia' ('bottom-up approach') do definiowania potrzeb oraz projektowania i realizacji interwencji, które będą dostosowane do lokalnych realiów. Nasze wsparcie dla przedsiębiorczości społecznej tworzy nowy wymiar, który - mamy nadzieję - pomoże społeczeństwom i rodzinom zapewnić finansowe bezpieczeństwo i równowagę" - powiedział Phangisile Mtshali, dyrektor Bristol-Meyers Squibb, SECURE THE FUTURE, w Afryce Południowej.

Aby zgłosić się do nowego programu pomocy technicznej SECURE THE FUTURE, zainteresowani uczestnicy powinni złożyć wniosek za pośrednictwem strony internetowej http://www.securethefuture.com. Programy mają towarzyszyć Fundacji Bristol-Meyers Squibb w zakresie zmniejszania różnic zdrowotnych i zajmowania się rozbieżnościami. Pierwszeństwo będą miały jednostki dążące do integracji i korzystania z zasobów, mających źródło w społeczeństwie, w celu wspierania leczenia, opieki i łagodzenia oddziaływania HIV/AIDS. Ponadto pierwszeństwo będą mieć aplikanci, którzy są orędownikami społecznej przedsiębiorczości.

Projekt SECURE THE FUTURE na międzynarodowej konferencji dot. AIDS

SECURE THE FUTURE TAP stanowi uzupełnienie Instrukcji Obsługi SECURE THE FUTURE: Siedem Kroków do Zaangażowania Społeczeństwa w Programy Wspierające Leczenie HIV/AIDS (pierwsza edycja), narzędzie wprowadzające, które zapewnia praktyczny przewodnik krok po kroku w zakresie integracji mobilizacji społecznej i usług pomocniczych z opieką medyczną dla ludzi żyjących z HIV/AIDS w ograniczonych pod względem zasobów warunkach. W ten czwartek, na międzynarodowej konferencji dot. AIDS w Meksyku, przedstawiciele SECURE THE FUTURE poprowadzą warsztaty rozbudowujące umiejętności, aby podzielić się z organizacjami NGO i CBO narzędziami operacyjnymi i wiedzą, zaczerpniętymi z Instrukcji. Beneficjenci projektu SECURE THE FUTURE podzielą się również swoimi sukcesami i kluczową wiedzą ze swoich programów na konferencji w punkcie wystawowym Bristol-Meyers Squibb.

Informacje o Bristol-Meyers Squibb

Bristol-Meyers Squibb jest globalną firmą biofarmaceutyczną, której misją jest wydłużanie i poprawianie jakości życia ludzkiego. Więcej informacji na stronie http://www.bms.com.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Contacts

Bristol-Myers Squibb
Sonia Choi
tel. kom. +1 609-213-6015
tel. do biura: +1 609-252-5132
sonia.choi@bms.com

Contacts

Bristol-Myers Squibb
Sonia Choi
tel. kom. +1 609-213-6015
tel. do biura: +1 609-252-5132
sonia.choi@bms.com