Dohoda mezi Čínou a Světovou asociací pro cement a beton o nízkouhlíkové budoucnosti

Zahájení významného partnerství s cílem zajistit udržitelnost celosvětově významného materiálu

Global Cement and Concrete Association and China Cement Association sign decarbonisation agreement in Beijing (Photo: Business Wire)

PEKING--()--Dva přední zástupci světového cementářského průmyslu podepsali zásadní dohodu, která má pomoci urychlit dekarbonizaci tohoto odvětví po celém světě. Čínská asociace pro cement (China Cement Association – CCA), která zastupuje více než 50 % světové produkce cementu, a Světová asociace pro cement a beton (Global Cement and Concrete Association – GCCA), jejíž členové představují 80 % výrobní kapacity cementu mimo Čínu, podepsaly historický závazek partnerství.

Součástí závazku je dohoda o spolupráci v oblasti udržitelnosti a nízkouhlíkového rozvoje cementářského a betonářského průmyslu. Beton je po vodě nejpoužívanějším materiálem na světě a cement je klíčovým pojivem do betonu, který se podílí přibližně 7 % na celosvětových emisích CO2.

Na základě této historické dohody bude také vypracován a později v letošním roce spuštěn plán dosažení uhlíkové neutrality v celém hodnotovém řetězci výroby cementu v Číně, který stanoví závazek a cestu k úplné dekarbonizaci cementářského průmyslu v Číně. GCCA, která v roce 2021 zahájila celosvětový plán čistých nulových emisí, bude pomáhat s jeho vypracováním spolu se společností Sinoma International Engineering Co Ltd (Sinoma), největší světovou společností zabývající se cementářskými technologiemi a zařízeními, a Evropskou akademií pro výzkum o cementu (European Cement Research Academy – ECRA), která rovněž poskytne technické podklady.

Při slavnostním podpisu dohody v Pekingu pan Kong Xiangzhong, výkonný prezident CCA, uvedl: „Tato důležitá dohoda představuje oboustranně výhodnou spolupráci a ukazuje, v jakých oblastech můžeme účinně spolupracovat, abychom přinesli poznatky, technické know-how a větší důraz na naši společnou misi v oblasti dekarbonizace. Jsem si jist, že tak vznikne oboustranně prospěšné a dlouhodobé partnerství, které bude mít zásadní význam pro budování udržitelnějšího světa.“

Thomas Guillot, generální ředitel GCCA, řekl : „Svět potřebuje vedení a spolupráci jako nikdy předtím, zejména při řešení klíčového problému naší doby, kterým je změna klimatu. Tato dohoda mezi čínským a světovým průmyslem je pro svět signálem, že jsme připraveni zajistit základní dekarbonizované stavební materiály, které naše planeta potřebuje. Cement a beton umožňují zajištění klíčové infrastruktury, prosperujících a odolných komunit, čisté vody, bezpečných domovů a přechodu na čistou energii, které jsou nezbytné pro budoucí udržitelný svět.“

Dohoda formálně pokrývá následující tři roky spolupráce a poskytuje platformu pro širší komunikaci a výměnu zkušeností.

Thomas Guillot dodal: „Díky spolupráci s našimi novými partnery v Číně se naše zaměření na čistou nulu a naše každodenní činnost staly skutečně celosvětovým posláním.“

O Čínské asociací pro cement (China Cement Association – CCA)
Čínská asociace pro cement (CCA) byla založena v Pekingu v roce 1987. Jako jedna ze společenských organizací registrovaných ministerstvem pro občanské záležitosti s nezávislou právní subjektivitou je CCA národní neziskovou odvětvovou společenskou organizací, kterou dobrovolně vytvořili výrobci cementu, výzkumné ústavy, vysoké školy a univerzity, společenské organizace a společnosti související s cementářským průmyslem v celé zemi. CCA se zavazuje sloužit tomuto průmyslu, chránit legitimní práva a zájmy svých členů, pomáhat vládě při společném udržování trh se spravedlivou hospodářskou soutěží jako most mezi vládou a podniky a podporovat ekologický, nízkouhlíkový a vysoce kvalitní rozvoj čínského cementářského průmyslu v roli lídra, koordinátora a poskytovatele služeb.

O Světové asociaci pro cement a beton – GCCA
GCCA je průmyslová iniciativa vedená generálním ředitelem, která byla založena v roce 2018 se sídlem v Londýně. Je důvěryhodnou, vlivnou platformou a mluvčím pro odvětví cementu a betonu po celém světě.

Na GCCA a její členy připadá 80 % celosvětové výrobní kapacity cementu mimo území Číny, jakož i vzrůstající počet čínských výrobců. Členské společnosti se zavázaly ke snížení a definitivnímu odstranění emisí CO2 z betonu, které v současné době celosvětově představují přibližně 7 %, prostřednictvím realizace plánu dosažení čistých nulových emisí v oblasti betonářství GCCA (Concrete Future 2050 Net Zero Roadmap), který je prvním plánem v těžkém průmyslu, jenž byl takto podrobně vypracován.

Společně se GCCA zavázala vytvořit jasnou, odolnou a udržitelnou budoucnost betonářského průmyslu a celého světa.

Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy.

Contacts

Pro další informace nebo žádosti o rozhovor se obraťte na:
Simon Thomson, vedoucí oddělení médií, GCCA
simon.thomson@gccassociation.org
+44 7380 972282

Contacts

Pro další informace nebo žádosti o rozhovor se obraťte na:
Simon Thomson, vedoucí oddělení médií, GCCA
simon.thomson@gccassociation.org
+44 7380 972282