Mary Kay Inc. ogłasza partnerstwo z Global Shea Alliance w celu propagowania zrównoważonego rozwoju i upodmiotowienia kobiet

“This partnership marks a significant step in our journey to promote sustainable beauty practices. By collaborating with the Global Shea Alliance, we aim to further harness the transformative potential of shea in skincare and cosmetics," said Deborah Gibbins, Chief Operating Officer at Mary Kay (Credit: Mary Kay Inc.).

DALLAS--()--Mary Kay Inc., globalna marka kosmetyczna dążąca do wzmacniania pozycji kobiet, ma przyjemność poinformować o dołączeniu do Global Shea Alliance (GSA), branżowego stowarzyszenia non-profit zajmującego się projektowaniem, opracowywaniem i realizacją strategii promujących konkurencyjny i zrównoważony przemysł shea na całym świecie. Nowo nawiązane partnerstwo stanowi wyraz zaangażowania Mary Kay na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz misji w zakresie wzmacniania pozycji kobiet na świecie.

Podstawowe wartości GSA opierają się na dążeniach do wspierania włączającego łańcucha wartości, sprzyjania kształtowaniu przedkonkurencyjnego przemysłu opartego na czynnikach biznesowych poprzez zapewnienie zrównoważonego rozwoju, a także zachowanie poufności w ramach wszystkich transakcji realizowanych z interesariuszami.

– Ogromnie cieszymy się z dołączenia do Global Shea Alliance – powiedziała Deborah Gibbins, dyrektor operacyjna Mary Kay. – Partnerstwo wyznacza istotny krok w ramach naszych wysiłków na rzecz propagowania zrównoważonych praktyk kosmetycznych. Dzięki współpracy z GSA pragniemy w jeszcze większym stopniu wykorzystać transformacyjny potencjał shea w pielęgnacji skóry i kosmetykach.

Mamatou Djaffo, prezeska Global Shea Alliance, z entuzjazmem wypowiedziała się na temat nowego partnerstwa. – Serdecznie witamy w naszym gronie Mary Kay Inc – powiedziała Mamatou Djaffo. – Nieposzlakowana reputacja firmy jako lidera społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju doskonale wpisuje się w naszą misję. Ogromnie cieszymy się z perspektywy współpracy z Mary Kay w ramach starań na rzecz dokonania istotnych, pozytywnych przemian w branży kosmetycznej. Razem zamierzamy ustanowić nowe standardy branżowe w zakresie odpowiedzialności społecznej i środowiskowej, aby pielęgnacja urody służyła upodmiotowieniu jednostki, wspierała zrównoważony rozwój i sprzyjała kształtowaniu stabilniejszej przyszłości dla milionów kobiet, których los zależy od shea.

W nadchodzącym roku to znakomite partnerstwo Mary Kay Inc. i Global Shea Alliance stanie na czele szeregu inicjatyw ukierunkowanych na wsparcie dobrobytu ekonomicznego osób zajmujących się zbieraniem i przetwarzanie nasion masłosza, a także podejmie kluczowe wysiłki na rzecz odbudowy zdegradowanych terenów zielonych w Afryce Zachodniej.

Na początku miesiąca zakład produkcyjny Mary Kay – Centrum Produkcyjne / Badawczo-Rozwojowe im. Richarda R. Rogersa (R3) w Lewisville (Teksas, USA) – odwiedzili Aaron Adu, dyrektor zarządzający GSA, oraz Olawunmi Osholake, zastępczyni dyrektora zarządzającego GSA. Po wizycie w obiekcie odbyło się spotkanie w celu przeanalizowania synergii i możliwych obszarów współpracy.

Informacje o Mary Kay

Kiedyś. Teraz. Zawsze. Mary Kay Ash, jedna z pierwszych kobiet, której udało się przebić tzw. szklany sufit, stworzyła swą wymarzoną markę kosmetyczną w 1963 r. w Teksasie w jednym celu: aby wzbogacać życie kobiet. Z tego marzenia powstała międzynarodowa firma współpracująca z milionami niezależnych konsultantek i konsultantów w ponad 35 krajach. Od 60 lat możliwości oferowane przez Mary Kay pozwalają kobietom kształtować swoją przyszłość dzięki edukacji, mentoringowi, wsparciu i innowacjom. Firma Mary Kay z zaangażowaniem inwestuje w nauką leżącą u podstaw piękna i produkuje nowoczesne kosmetyki do pielęgnacji skóry i makijażu, suplementy diety oraz zapachy. Mary Kay wierzy w ochronę naszej planety dla przyszłych pokoleń, wspiera kobiety chore na raka i będące ofiarami przemocy domowej oraz zachęca młode osoby do realizacji marzeń. Więcej informacji można znaleźć na stronie marykayglobal.com oraz śledząc profile społecznościowe na Facebooku, Instagramie, LinkedIn oraz w serwisie X (dawniej Twitter).

Informacje o Global Shea Alliance

GSA to stowarzyszenie branżowe non-profit zrzeszające 919 członków z 39 krajów, w tym kobiety zajmujące się zbieraniem i przetwarzaniem nasion masłosza, marki i sprzedawców detalicznych, dostawców składników, społeczeństwo obywatelskie, instytucje badawcze i decydentów politycznych. W drodze partnerstw publiczno-prywatnych GSA wspiera zrównoważony rozwój przemysłu, wysokiej jakości praktyki i standardy oraz zapotrzebowanie na nasiona masłosza w żywności i kosmetykach. Więcej informacji na stronie https://globalshea.com.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Contacts

Mary Kay Inc. Dział Komunikacji Korporacyjnej
marykay.com/newsroom
972.687.5332 lub media@mkcorp.com

Contacts

Mary Kay Inc. Dział Komunikacji Korporacyjnej
marykay.com/newsroom
972.687.5332 lub media@mkcorp.com