Projekt Mary Kay dotyczący zrównoważonego rozwoju zaprezentowany podczas szczytu Economist Impact w Singapurze poświęconego światowym oceanom

(Credit: Mary Kay Inc.)

DALLAS--()--Mary Kay Inc., spółka działająca na rzecz zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw i odpowiedzialnego zarządzania oraz jedna z sygnatariuszy zasad dotyczących zrównoważonych oceanów w ramach inicjatywy Global Compact, stale wspiera globalne wysiłki na rzecz szerzenia wiedzy na temat oceanów i podkreśla ważną rolę odgrywaną przez oceany w przeciwdziałaniu zmianie klimatu.

W tym tygodniu podczas szczytu Economist Impact dla Azji i Pacyfiku poświęconego światowym oceanom w Singapurze, wspierany przez Mary Kay projekt skupiający się na kobietach i ochronie przyrody został zaprezentowany w ramach panelu „Innowacje i adaptacja – przybrzeżne rozwiązania dla problemu zmiany klimatu”. Panel dotyczył wpływu zmiany klimatu na ekosystemy przybrzeżne w regionie Azji i Pacyfiku, a także na światowe oceany, i obejmował studia przypadków poświęcone przygotowaniom i adaptacji regionu do zmiany klimatu.

Lasy namorzynowe mają kluczowe znaczenie dla ekosystemów przybrzeżnych, a jednocześnie należą do najbardziej zagrożonych ekosystemów na świecie. W celu opracowania długoterminowych rozwiązań dla lasów namorzynowych w Papui-Nowej Gwinei Mangoro Market Meri – inicjatywa wspierana przez The Nature Conservancy i Mary Kay – łączy lokalne wysiłki, ekoturystykę i tzw. niebieski dwutlenek węgla (dwutlenek węgla wychwytywany przez oceany i ekosystemy przybrzeżne na całym świecie), aby tworzyć zachęty do ochrony i odtwarzania lasów namorzynowych.

W ramach inicjatywy Mangoro Market Meri kobiety sprzedają zrównoważone produkty pozyskiwane z lasów namorzynowych, takie jak skorupiaki i kraby błotne, co umożliwia generowanie pilnie potrzebnych dochodów i tworzenie zatrudnienia, a zarazem ochronę lasów namorzynowych przed wyrębem do celów pozyskania drewna. Dzięki wsparciu ze strony Mary Kay kobiety działające w Mangoro Market Meri otrzymują szkolenia w dziedzinie równości płci, przywództwa, wiedzy finansowej i zarządzania działalnością gospodarczą.

Ruth Konia, kierowniczka programu Mangoro Market Meri w ramach programu The Nature Conservancy poświęconego Melanezji, dołączyła do panelistów z UNEP, WWF Chiny i Greener India Council, aby opowiedzieć o wpływie działalności The Nature Conservancy w regionie przy wsparciu ze strony sektora prywatnego udzielanym przez Mary Kay.

– Kobiety muszą uczestniczyć w podejmowaniu decyzji na temat swojego zdrowia, edukacji, zarządzania i finansów. Mangoro Market Meri zmienia sposób myślenia i zapewnia kobietom równe szanse, wzmacniając ich pozycję w drodze ochrony lasów namorzynowych – powiedziała Ruth Konia. – Gdy pozycja kobiet zyskuje na znaczeniu, ich działania wywierają pozytywny wpływ na ich rodziny i przynoszą korzyści dla całej społeczności.

Firma Mary Kay jest zaangażowana w promowanie zasobów naturalnych, wspierając zarazem równouprawnienie płci i wzmacniając pozycję kobiet w działaniach na rzecz ochrony przyrody na całym świecie. Aby dowiedzieć się więcej na temat zobowiązania Mary Kay na rzecz zrównoważonego rozwoju, odwiedź stronę marykayglobal.com/sustainability i pobierz globalną strategię Mary Kay w zakresie zrównoważonego rozwoju: „Wzbogacanie życia dziś dla zrównoważonego rozwoju w przyszłości”.

Informacje o The Nature Conservancy (TNC)

The Nature Conservancy jest międzynarodową organizacją zajmującą się ochroną przyrody, której celem jest ochrona lądów i wód, od których zależy całe życie na Ziemi. Opierając się na nauce, kreuje innowacyjne, praktyczne rozwiązania dla najtrudniejszych wyzwań naszego świata, tak aby przyroda i ludzkość mogły wspólnie prosperować. Przeciwdziała zmianom klimatu, chroniąc tereny lądowe, wody i oceany na niespotykaną dotąd skalę, dostarczając żywność i wodę w sposób zrównoważony oraz pomagając w zrównoważonym rozwoju miast. W ramach działalności prowadzonej na obszarze 79 krajów i terytoriów firma stosuje podejście oparte na współpracy, które angażuje lokalne społeczności, rządy, sektor prywatny i innych partnerów. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.nature.org lub śledząc @nature_press na Twitterze.

Informacje o Mary Kay

Mary Kay Ash, jedna z pierwszych kobiet, której udało się rozbić tzw. szklany sufit, założyła swoją wymarzoną firmę kosmetyczną w 1963 r. w jednym celu: aby wzbogacać życie kobiet. Z tego marzenia powstała firma warta miliardy dolarów, współpracująca z milionami niezależnych konsultantek i konsultantów w prawie 40 krajach. Jako firma nastawiona na rozwój przedsiębiorczości, Mary Kay działa na rzecz wzmocnienia pozycji kobiet poprzez edukację, mentoring, wsparcie, networking i innowacje. Firma Mary Kay inwestuje w badania naukowe, które pozwalają na opracowywanie i produkcję nowoczesnych kosmetyków do pielęgnacji skóry, kosmetyków kolorowych, suplementów diety i zapachów. Mary Kay wierzy, że wzbogacając życie kobiet dzisiaj, można kreować zrównoważone jutro. W tym celu współpracuje z organizacjami z całego świata, skupiając się na dążeniach do doskonałości w biznesie, wspieraniu badań nad nowotworami, promowaniu równości płci, pomocy ofiarom przemocy domowej, upiększaniu naszego otoczenia i zachęcaniu dzieci do realizacji swoich marzeń. Więcej informacji można znaleźć na stronie marykayglobal.com oraz śledząc profile społecznościowe na Facebooku, Instagramie, LinkedIn oraz Twitterze.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Contacts

Mary Kay Inc.
Dział Komunikacji Korporacyjnej
marykay.com/newsroom
972.687.5332 lub media@mkcorp.com

The Nature Conservancy
Misty Edgecomb
Dyrektor ds. Komunikacji
medgecomb@tnc.org lub 484-343-3223

Contacts

Mary Kay Inc.
Dział Komunikacji Korporacyjnej
marykay.com/newsroom
972.687.5332 lub media@mkcorp.com

The Nature Conservancy
Misty Edgecomb
Dyrektor ds. Komunikacji
medgecomb@tnc.org lub 484-343-3223