Konferencja Eurocoke Summit firmy Smithers Apex z udziałem ThyssenKrupp, voestalpine, Polskiego Koksu i innych spółek

9. coroczna konferencja odbędzie się w Krakowie w dniach 23 - 25 kwietnia 2013 roku.

Eurocoke Summit 2013

LEATHERHEAD, Zjednoczone Królestwo--()--Główni gracze na rynku przemysłu koksowniczego, węglowego i stalowego wymienią się swoimi spostrzeżeniami na konferencji Eurocoke Summit 2013 (http://www.eurocokesummit.com/home.aspx) zaplanowanej na 23 - 25 kwietnia, która odbędzie się w Hotelu Galaxy w Krakowie, Polska. ThyssenKrupp, Koksownia Przyjaźń, Indyjskie Ministerstwo Stali, CRU, Platts i wielu innych uczestników zaprezentuje się na tegorocznej ósmej edycji konferencji i wystaw. Konferencja Eurocoke Summit 2013 będzie kładła szczególny nacisk na obraz sytuacji z perspektywy dyrektorów przedsiębiorstw produkcyjnych, poruszona zostanie również tematyka kontroli kosztów, przepisów, działalności, rynków i międzynarodowych projektów, które mają wpływ na kolejne elementy w ramach całego łańcucha dostaw.

"Polska, największy na świecie eksporter koksu, jest odpowiednią lokalizacją dla producentów i dostawców koksu, węgla i stali; stowarzyszeń, konsultantów i inwestorów; dostawców sprzętu i powiązanych materiałów, a także pośredników handlowych, przedsiębiorców i brokerów, którzy będą tu mogli dyskutować o światowych tendencjach w dostawach i popycie oraz o wydajności procesów, które pozwolą na obniżenie kosztów prowadzenia interesów - powiedział Andrew Smaha, organizator konferencji ze Smithers Apex. - Tegoroczna edycja konferencji Eurocoke Summit oferująca międzynarodową perspektywę - w jej programie znajdą się kraje Ameryki Północnej, Europy i Azji - dla międzynarodowej publiczności, jest więc obowiązkowym wydarzeniem dla wszystkich poszukujących dobrych praktyk w zakresie działalności i zarządzania w przemyśle koksowniczym celem zwiększenia swoich wyników finansowych w dzisiejszych czasach charakteryzujących się nieprzewidywalnymi zmianami w gospodarce".

Po raz pierwszy w historii konferencji w programie konferencji Eurocoke Summit 2013 (http://www.eurocokesummit.com/agenda.aspx) znajdzie się wiele prezentacji przewodnich. Na otwarcie programu wieczorem 23 kwietnia delegaci wysłuchają wystąpienia Mike'a Barkdolla, wiceprezesa Forest Vue Research LLC oraz Viktora Stiskali, starszego menedżera ds. węgla i koksu w Competence Center Metallurgy, ThyssenKrupp Steel Europe, którzy położą podwaliny dla treści trzydniowej, nastawionej na zysk konferencji. Peter Liszio, dyrektor koksowni spółki ThyssenKrupp w Schwelgern, który nadzoruje największe działające na świecie w 2013 roku piece koksownicze przemówi w następnej kolejności, dzieląc się swoim praktycznym doświadczeniem zdobytym podczas dziesięciu lat zarządzania. Kolejnym punktem programu będzie przemówienie Franza-Josefa Schueckera, przewodniczącego działu pieców koksowniczych w spółce Coke Plant Technologies, ThyssenKrupp Uhde GmbH, wygłosi drugą prezentację wprowadzającą na temat najnowocześniejszych pieców do baterii koksowniczych zainstalowanych w koksowniach korporacji U.S. Steel w Clairton w stanie Pensylwania (Stany Zjednoczone).

Inne organizacje, które dołączą do grona prelegentów w ramach programu konferencji na rok 2013 to m.in.: CRU; Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla H&W Worldwide Consulting Pty Ltd; John M. Henderson; Koksownia Przyjaźń Sp. z o.o.; Ministerstwo Stali w rządzie Indii; Platts; Polski Koks S.A.; Resource-Net; Schalker Eisenhütte Maschinenfabrik GmbH; Ośrodek badań nad węglem i energią na Politechnice w stanie Virginia; voestalpine Stahl GmbH; Westbrook Thermal Technologies.

Poza sesjami, Eurocoke Summit 2013 zaoferuje uczestnikom możliwość wzięcia udziału w szczegółowych sesjach o produkcji koksu i funkcjonowaniu wielkiego pieca oraz możliwość poznania funkcjonowania koksowni z bliska. We wtorek 23 kwietnia będą prowadzone seminaria przedkonferencyjne dotyczące Zasad produkcji koksu (Principles of Cokemaking, Ingomar Koehler, PROCOMCO) oraz Wyboru koksu i mieszanki koksowniczej, właściwości koksu oraz jego roli w funkcjonowaniu wielkiego pieca (Coal and Blend Selection, Coke Properties and the role in Blast Furnace Operation, Jorge Caldeira, Jellinbah Group). Bezpośrednio po konferencji, uczestnicy będą mieli okazję zwiedzić Koksownię Przyjaźń, aby przyjrzeć się bateriom pracującym w systemie zasypowego napełniania komór lub Koksownię Częstochowa Nowa, aby przyjrzeć się bateriom pracującym w systemie ubijania wsadu koksowniczego.

Aby uzyskać więcej informacji o konferencji Eurocoke Summit 2013 należy wejść na stronę: http://www.eurocokesummit.com, stronę konferencji w serwisie LinkedIn (http://www.linkedin.com/groups?mostPopular=&gid=2626515).

Smithers Apex

Firma Smithers Apex, poprzednio znana jako IntertechPira, jest firmą ogólnoświatową, która świadczy usługi w zakresie imprez, badań rynkowych, publikacji oraz konsultacji strategicznych i technicznych coraz większej grupie przedsiębiorstw działających na rynkach niszowych, wschodzących i charakteryzujących się wysokim tempem wzrostu, w tym firmom z branży koksowniczej, węglowej i hutniczej. Udział w rynku obejmuje również opiekę domową i osobistą; oświetlenia, przetwarzanie obrazów oraz obrazowanie; elektronikę plastikową oraz branżę związaną z alternatywnymi źródłami energii. Więcej informacji o Smithers Apex znajduje się na stronie http://www.smithersapex.com.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym/sporządzono wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Contacts

Smithers Apex
Danielle Marks, +1-207-781-9637
dmarks@smithers.com

Contacts

Smithers Apex
Danielle Marks, +1-207-781-9637
dmarks@smithers.com